Publisert: , Oppdatert:
- Pål Are Lilleheim

Ekstra fokus på beredskap under Trident Juncture

I forbindelse med den store NATO-øvelsen Trident Juncture vil Kystverket ha ekstra fokus på beredskap i områdene med økt sjøtrafikk. Spesielt i forbindelse med transport av materiell til og fra Norge er beredskapen styrket.

Oljevern 03 vil utføre planlagte vedlikeholdsoppgaver i nærheten av Fredrikstad i forbindelse med transport av materiell til øvelsen Trident Juncture.

I alt er det rundt 60 skipinger av materiell og mannskap som kommer inn til Norge. Borg havn i Fredrikstad får den aller største aktiviteten, men det skal også gå transport sjøveien inn til Åndalsnes og Fiborgtangen i Skogn ved Levanger.

– I periodene med skipsanløp til og fra øvelsen vil vi gjøre noen justeringer for å styrke beredskapen. Det handler i grove trekk om å gjøre noen endringer for å ta ned responstid dersom noe skulle skje. Men anløp og avreise er godt planlagt, fartøyene går i kjente og etablerte transportkorridorer, med los om bord og med god oppfølging fra Kystverkets sjøtrafikksentral for det som skal skje i Oslofjorden, samt overvåking av skipsbevegelsene generelt. Så det er først og fremst snakk om ta ekstra forholdsregler, sier seniorrådgiver Åsmund Berg Nilsen ved Kystverkets beredskapsavdeling.

Det første anløpet med materiell til Borg havn ankom fredag 7. september. Materiell vil fortsette å ankomme i ukene fremover, for videre bevegelse og transport til områdene der selve øvelsen skal foregå i perioden 25. oktober til 7. november.

Flytter fartøy og materiell

Konkret har Kystverket endret på listen over planlagte vedlikeholdsoppgaver for fartøyet Oljevern 03. Dette opererer i hele region Sørøst, men vil i periodene fremover utelukkende utføre planlagte oppdrag for 2018 i Fredrikstad-området. De vil med andre ord operere i nærhet til trafikken inn til Borg havn.

I tillegg har den kommunale oljevernberedskapen flyttet oljevernmateriell til Borg, samt at det gjøres ytterligere justeringer og tiltak for å ta ned en eventuell responstid.

I Kystverkets region Midt, som har Åndalsnes og Fiborgtangen i sitt område, har Kystverket to oljevernfartøy, Oljevern 01 og Ona. Disse vil også ta spesielle hensyn i forbindelse med transporten til og fra øvelsen.

Øver totalforsvaret

Trident Juncture er, i tillegg til å være en NATO-øvelse, en stor test for totalforsvaret i Norge. Totalforsvaret er den samlede innsatsen for Norge i krise og krig, og omfatter både den militære og den sivile innsatsen.

Kystverket er en del av dette totalforsvaret – først og fremst gjennom farvannskunnskap, sjøtrafikkovervåkning, los- og navigasjonstjenester. Ettersom det totalt er rundt 70 skip som vil være i sving under Trident Juncture, i tillegg til transporten til og fra øvelsen, er Kystverkets ansvar og tjenester sentrale.

– For oss i Kystverket vil aktiviteten i tilknytning til øvelsen bli håndtert på lik linje med all annen trafikk langs kysten. I realiteten vil det være en normalsituasjon for oss, selv om aktiviteten blir noe høyere langs kysten og inn til fastlandet. Fartøyene som skal inn til havn vil bruke lostjenesten for å sørge for sikker seilas, sjøtrafikken blir overvåket og Kystverket vil være tilgjengelige for spørsmål knyttet til navigasjonsveiledning og planlegging. Øvelsen vil derfor ikke påvirke situasjonen for andre som ferdes langs kysten, forklarer seniorrådgiver Kjetil Borhaug ved sjøsikkerhetsavdelingen i Kystverket.

Siste nytt