Publisert: , Oppdatert:
- Ane Eide Kjæraas

Lite olje i blåskjell etter fregatthavari

Oljeforurensningen fra KNM Helge Ingstad har ikke spredt seg ut over et større område. Forskerne fra Havforskningsinstituttet (HI) forventer at miljøtilstanden blir normalisert i løpet av kort tid.

HI forventer at miljøtilstanden i havari- området kommer raskt tilbake til det normale. (Foto: Kystverket/ HI)

I forbindelse med havariet til den den norske fregatten KNM Helge Ingstad i november i fjor, etablerte Kystverket en statlig oljevernaksjon. 

Miljøundersøkelser

Som en del av aksjonen ble det iverksatt miljøundersøkelser for å undersøke konsekvensene for miljøet av forurensningen fra havaristen. Blant annet har Havforskningsinstituttet (HI) undersøkt påvirkningen på blåskjell i området ved Sture- terminalen. Analysene er nå klare og prøvene viser stort sett lave nivåer av oljekomponenter.

–   Derfor forventer vi at miljøtilstanden i området kommer tilbake til det normale i løpet av relativt kort tid, sier forskningssjef ved HI Jarle Klungsøyr .

Les mer om blåskjell-undersøkelsene: https://www.hi.no/hi/nyheter/2019/april/lite-oljesol-etter-fregattgrunnstotting

Les mer om miljøundersøkelser: https://www.kystverket.no/Beredskap/statlig-miljoberedskap/Miljoundersokelser/ 

 

Siste nytt