Publisert: , Oppdatert:
- Hilde Merete Dolva

Miljøundersøkelse av drivstoffet fra KNM Helge Ingstad

Som en del av programmet for miljøundersøkelser etter hendelsen med  KNM Helge Ingstad har oljen som var ombord blitt ytterligere undersøkt. SINTEF har foretatt kjemiske og fysiske undersøkelser av olja. Det har blitt foretatt analyser av olje fra nødlossing av fartøyet, olje som er tatt opp fra sjøen og undersøkt vannet som følger med oljeopptaket. Dette for å vite mer om utslippet og hvordan oljen har påvirket miljøet.

Oljetypen som hovedsakelig var ombord var en marin diesel som i stor grad blandes i vannmassene ved utslipp, og fordamper lett. Oljen som var samlet opp på sjø hadde ved opptak fordampet crika ti prosent, dette kunne man se ut fra analyser ved at de lette komponentene i olja var borte.

Funn fra rapporten er at oljen som er sluppet ut er en vanlig marin diesel med en giftighet som forventet og ikke utenom det normale (marin dieseloljer kan ha variasjon i giftighet).

Giftigheten til selve olja og vannet som følger med olja ved opptak er testet på kiselalge (Skeletonema) og hoppekreps (Calanus). Rapporten omtaler at oljen som ble sluppet ut har en viss giftighet, men samtidig vil miljøpåvirkning være styrt av utslippsrate og fortynningspotensiale i sjøen.

Relaterte dokumenter

Siste nytt