Publisert: , Oppdatert:
- Anne Grethe Nilsen

Skal teste e-navigasjon i Singapore

Kystverket har signert en intensjonsavtale med singaporske havnemyndigheter (MPA) og Kongsberg Norcontrol om å samarbeide med utvikling og testing av e-navigasjonstjenester i Singapore. Samarbeidet skjer i prosjektet SESAME Solution II der Kystverket deltar sammen med norske utdanningsinstitusjoner, industriaktører og myndigheter.

e-navigasjonsløsninger skal testes ut i Singapore, en av verdens travleste containerhavner. Foto: Kongsberg Norcontrol

Signeringen fant sted under åpningen av en IALA e-navigasjonsworkshop, som blir holdt i forbindelse med Singapore Maritime Week. Senterleder i Kystverket, Jon Leon Ervik, leder IALAs workshop som ser på utvikling av skipsrapportering basert på e-navigasjonsprinsipper. Han ser frem til å sette igang med testing og utvikling av en ny digital løsning i et av verdens mest trafikkerte farvann. 

− Grunnlaget for samarbeidet og intensjonsavtalen er vårt felles mål om å utvikle e-navigasjonsløsninger som tilrettelegger for digital informasjon og utvikling av brukervennlig skipsrapportering. Vi ser nå frem til muligheten å utveksle erfaringer med MPA og synes det er positivt at norske løsninger og leverandører er attraktive i Singapore, sier Ervik.

Ser på forbedring av tjenester

SESAME Solution II er et tre-årig e-navigasjonsprosjekt som startet opp i 2018. Prosjektet skal munne ut i en omfattende e-navigasjonsløsning som tar utgangspunkt i internasjonale standarder og som kan samkjøres med andre e-navigasjonsløsninger. Målet er sikrere navigasjon og reduksjon av administrativ belastning om bord. Prosjektet ser spesielt på harmonisering og digitalisering av informasjon gjennom skipsrapportering og ankomsttjenester etter just-in-time-prinsippet.

Effektiv informasjonsflyt

Samordning av systemer, som på fagspråket omtales som interoperabilitet, er et viktig fokusområde i prosjektet. For å ivareta effektiv informasjonsflyt og trygg og effektiv skipstrafikk, må skip og sjøtrafikksentraler kunne kommunisere digitalt med hverandre uavhengig av systemleverandører.

I Singapore skal prosjektet spesifikt teste ut interoperabilitet mellom skip og sjøtrafikksentral gjennom utveksling av informasjon basert på VDES-teknologi. VDES (VHS Data Exchange System) er den nye internasjonale standarden for toveis-kommunikasjon til havs, og tilrettelegger for sømløs informasjonsoverføring mellom skip og land.

− Singapore er en stor støttespiller av e-navigasjon fordi det kan bidra til økt navigasjonssikkerhet og effektive operasjoner, spesielt med tanke på Singapores status som globalt havneknutepunkt og den økende trafikken i Singapore-stredet, sier direktør David Foo i Ops-Tech divisjonen hos Maritime and Port Authority i Singapore i en pressemelding.

Bredt samarbeid

Prosjektet er et bredt og tverrfaglig samarbeid der Kystverket deltar sammen med Kongsberg, Navtor, Norges forskningsråd, Sjøfartsdirektoratet, Sintef Ocean, Høgskolen i Sørøst-Norge, Høgskolen på Vestlandet og NTNU.

− Vi har en utmerket blanding av prosjektpartnere som vil gjøre det mulig for oss å vise frem havn til havn løsninger om bord i skip og på land, i tillegg til kommunikasjonsmediet som vil være basert på land- og satellittbasert VDES, sier prosjektleder Todd Schuett i SESAME Solution II i en pressemelding.

Siste nytt