Publisert: , Oppdatert:
- Gro Kibsgaard-Petersen

Feiret "nye" Båtsfjord havn

Det omfattende utbedringsarbeidet i Båtsfjord havn er ferdigstilt. Stedet som regnes som Finnmarks fiskerihovedstad har blant annet fått tryggere innseiling, dypere kaier og større havneområder på land. 

Kystverket og Båtsfjord kommune tok imot statssekretær i Samferdselsdepartementet, Kystdirektør og regiondirektør, representanter fra Båtsfjord kommune og - havn, fra fylkeskommunen, nabokommuner, entreprenør og næringsaktører i havna. Gjestene fikk omvisning i havna, taler, kulturinnslag og fiskesuppe. 

Gir muligheter til vekst
Havnas brukere er glade for utbedringene som er gjort. Fabrikkleder Per Gunnar Hansen ved Lerøy Båtsfjord forteller at utdypingene har gjort at fiskemottaket kan ta imot større og nyere fartøy.

- Uten dette tiltaket hadde vi sett mørkt på fremtiden, sier han.

Bjørn Aarnes hos Barents Skipsservice forteller at utbedringene har gitt bedriften flere og nye typer oppdrag.

Konstruktivt samarbeid
Ordfører Geir Knutsen og havnesjef Øystein Jørgensen er full av lovord om samarbeidet med Kystverket.
- At vi har kunnet sette oss ned sammen med kommunen, havnebrukere og Kystverket, for å se på behov og muligheter har vært gull verdt, sier havnesjef Jørgensen.

- Dette innleder en ny epoke for Båtsfjord. Vi har fått et anlegg vi er svært stolte av – ei konkurransedyktig fiskerihavn rigget for fremtiden, sier ordfører Knutsen.

Regiondirektør for Kystverket Troms og Finnmark, Jan Morten Hansen, oppsummerte det hele med å kalle Båtsfjord havn et foregangsprosjekt: levert på tid og økonomi, og med betydelige miljøgevinster og nye næringsmuligheter.  

Kystdirektør Einar Vik Arset var også til stede og gratulerte Båtsfjord med sin nye havn.
- Her har blitt gjort et skikkelig løft, oppsummerer han.
- 170 millioner kroner har Kystverket investert i Båtsfjord de siste åra. Og næringslivet satser på det de er gode på – fisk. Dette har vært en klok og god investering. Her er det skapt store verdier som kommer både regionen og sjømat-Norge til gode.

Statsråd Allan Ellingsen fra Samferdselsdepartementet var imponert over hva som er gjort i havneprosjektet.
- Kystverket er konstruktiv, løsningsorientert og samarbeidsvillig, skrøt han.
- Og dialogen med kommunen har endt opp med løsninger som er vinn-vinn.

Mer om arbeidet og gevinstene av det under bildet. 


Båtsfjord har fått ei fiskerihavn rigget for fremtida!
Fra januar 2017 til november 2018 utførte Kystverket utdypingsarbeid i Båtsfjord havn i Finnmark.

Kystverket var bestiller og byggeleder, og utfører Entreprenør Per Aarsleff A/S. Prosjektet hadde en kostnadsramme på 100 millioner kroner.

Dypere innseiling og havn
– Det har tidligere skjedd flere grunnberøringer ved levering av fisk til mottakene i Båtsfjord.
Dybden var tidligere mellom fire og syv meter. Etter arbeidet som nå er gjort, har havna en dybde på mellom fem og ni. Utdypingen bedrer særlig forholdene for større båter ved leveranser til fiskemottakene, med sikrere manøvrering og tryggere adkomst til kaiene.

Nye sjømerker
Bedre merking av innseilingen til Neptunbukta. Secora as bygde fundamentene. Kystverkets Rederi monterte hurtigbåtmerker med indirekte belysning.

Større havn
Utdypingen gir også et større liggeareal for kystfiskeflåten – det er plass til flere fartøy. Havna kan nå ta imot flere kommersielle fartøy. Tiltaket bidrar slik til økt marin verdiskaping og regional utvikling.

Renere havn
Det ble påvist forurensning i øvre sedimentsjikt på havbunnen i hele tiltaksområdet. Forurensede masser i havneområdet ble tatt opp og plassert i strandkantdeponi før andre utdypingstiltak startet.

Større landområder havn
Opptak av bunnmasser og deponeringen har gitt 19 000 kvadratmeter nytt havneareal. Områdene skal disponeres av Båtsfjord kommune og er regulert til industriformål.

Grønn landstrøm
Enova har gitt hele 25 millioner kroner til landstrøm i Båtsfjord Havn. Det er det statlige selskapets største enkelttilskuddet noensinne. Båtsfjord har nå det største anlegget for landstrøm for fiskeflåten i Norge, og kan betjene 44 skip av gangen. Hovedtrafikken av fartøy i havna er fiskefartøy og godstransport. Strømmen til anlegget forsynes av lokalt vindkraftverk.

Bilder fra anleggsperioden: 


 
Prosjektsiden for anleggsperioden: https://www.facebook.com/utdypingbatsfjord/
o
g her

Historikk
Båtsfjord kommune fremmet et ønske om større dybde i store deler av Båtsfjord havn tidlig på 2000-tallet for å kunne holde tritt med fartøysutviklingen, både i forhold til antall fartøy og dybdebehov. I tillegg var det et behov for bedre skjerming av Fomabukta. Nye moler ble ferdigstilt allerede i 2011 ved hjelp av ekstraordinære midler. Kystverket foretok videre undersøkelser i havna og fremmet utdypingstiltaket til NTP2014-2023. Tiltaket kom med, og i Kystverkets handlingsprogram 2014-2023 sto Båtsfjord med gjennomføring i 2015, kostnad 100 mill.

Fakta

«Ny» fiskerihavn i Båtsfjord!

• Tryggere, renere innseiling og havn
• Dypere og større kai- og havneområde
• Grønnere fiskerihavndrift
• Ei robust havn rigget for fremtidig vekst

Hva er spesielt med Båtsfjord?  

  • Båtsfjord er den havna i Finnmark det landes mest fisk, og er regnet som Fiskerihovedstaden i Finnmark  
  • Båtsfjord har hatt befolkningsvekst og positiv utvikling etter omstillinger på 2000-tallet 
  • Båtsfjord har et komplett bransjetilbud knyttet til fiskerinæringen, der fartøy kan få gjennomført alt av nødvendig service også på fiskeredskap.
  • Gjennom et nettverk av større og mindre bedrifter tilbys alt av tjenester til både nasjonale og internasjonale fartøy. 
  • Norges største filetfabrikk ligger i Båtsfjord. Rundt 400 personer arbeider daglig med hvitfisk i en av de mange bedriftene i havna. 
  • Båtsfjord legger til rette for mer gods på sjø gjennom økt bruk at conteinertransport. 
  • Båtsfjord har nylig ferdigstilt egen vindmøllepark på Hamnfjellet 
  • Havna er isfri hele året, og ligger naturlig plassert innerst i fjorden Båtsfjord har 2 daglige hurtigruteanløp, kortbaneflyplass med flere daglige avganger til resten av landet. Fisk og krabbe som landes i Båtsfjord er fortsettelsen på en stor transportkjede til markedene i Europa og verden.

Siste nytt