Publisert: , Oppdatert:

Midlertidig ferdselsforbud ved Northguider

28. desember 2018 grunnstøtte tråleren Northguider ved Sparreneset på Svalbard. Til uken starter jobben med å rette opp skipet, for senere å fjerne vraket. Fra og med 4. august 2019 innføres et midlertidig ferdselsforbud ved Northguider.

Fra og med 4. august 2019 og til 15. september 2019 er det forbudt å ferdes i deler av Hinlopenstredet der tråleren Northguider grunnstøtte.

På grunn av krevende værforhold i området har fjerningsoperasjonen blitt utsatt til nå i august. Men allerede den 10. april 2019 ga Kystverket pålegg til rederiet Opilio om å fjerne vraket.

KV Svalbard var ved Northguider i midten av juni, på oppdrag for Kystverket. Den havarerte tråleren har fått større slagside (se bilder), men det ser ikke ut til at den har fått større skader enn de vi visste om fra før. 

Bruker kranfartøy

Onsdag 31. juli ble det avholdt et oppstartsmøte for vrakfjerningen i Longyearbyen med representanter fra Kystverket, Sysselmannen og Smit Salvage, firmaet som er kontrahert av forsikringsselskapet Gard, og som har fått oppdraget i å fjerne vraket på vegne av eier.

Torsdag 1. august seilte Smit Salvage i retning Hinlopen med fartøyet kranfartøyet Cormorant og Bear og Multratug 18. Disse er forventet å ankomme Hinlopen på søndag, hvor de vil starte opprigging av utstyr. Dette er forventet å ta noen dager før arbeidet med å rette opp skipet kan starte. Planen er at skader på skroget skal sveises og tettes, og at fartøyet etter hvert trekkes av grunn og slepes til fastlandet.

Som miljøvernmyndighet på Svalbard ved akutt forurensning, fare for akutt forurensning og vrakfjerning vil Kystverket følge operasjonen tett. Kystverket samarbeider med Sysselmannen som er politimyndighet for øygruppen og vernemyndighet for det aktuelle verneområdet. Både Kystverket og Sysselmannen og vil være på stedet i perioder for å sikre at miljøhensyn er i fokus under operasjonen.

Naturreservat

Northguider gikk på grunn i Hinlopenstredet som ligger i Nordaust-Svalbard naturreservat. Området har lokalt, nasjonal og global verdi, og har Norges strengeste verneform. Formålet med naturreservatene er å bevare store, sammenhengende og i det vesentlige urørte naturområder på land og i sjøen med intakte naturtyper, økosystemer, arter, naturlige økologiske prosesser, landskap og kulturminner som referanseområde for forskning.

Mannskapet på 14 ble evakuert ved hjelp av Sysselmannens helikopter. Etter dette ble det gjennomført en vellykket oljetømming, samt fjernet en god del løsøre og potensielt avfall fra havaristen.

Verneverdiene og forvaltningsmål er viktig som begrunnelse for vrakfjerning, men også for gjennomføring av en vrakfjerningsoperasjon. 

Siste nytt