Publisert: , Oppdatert:

Høring: Fornying og oppgradering av seilingsleder fra Kristiansand til Risør

Kystverket ber om innspill og kommentarer til utarbeidet merkeplan for fornying og oppgradering av sjøveien på strekningen Kristiansand til Risør med oppstart i 2020.

Smørsund i nattemørket oversikt - foto Leif Andersen

Kystverket er en nasjonal etat for kystforvaltning, sjøsikkerhet og beredskap mot akutt forurensning, og arbeider for en effektiv og sikker sjøtransport.

Kystverket administrerer et system av innretninger for navigasjonsveiledning i Norge. Veiledning fra navigasjonsinnretninger er en forutsetning for å kunne navigere sikkert langs norskekysten.

Sjøveien på strekningen Kristiansand til Risør ble sikret med navigasjonsinnretninger i tidsperioden 1880-1920. Opp gjennom tiden er det gjort oppgraderinger i enkelte områder. I dag bærer strekningen preg av navigasjonsinstallasjoner som ikke lenger er tilpasset dagens sjøtrafikk. Kystverket planlegger derfor en fornying og oppgradering av sjøveien på strekningen Kristiansand–Risør med oppstart i 2020. Anleggsperioden er beregnet å være ca 2 år.

Kystverket ber om innspill og kommentarer til utarbeidet merkeplan.

Merkeplan og informasjon finner du under relaterte dokumenter lenger nede på denne nettsiden.

Spørsmål om prosjektet kan rettes til:
Senioringeniør Steinar Hansen, tlf. 37 01 97 59, e-post.

Ved behov kan det gjøres avtale om orienteringer i møter.

Skriftlige innspill til prosjektet sendes til post@kystverket.no, eller til Kystverket, Postboks 1502, 6025 Ålesund, innen mandag 14. oktober 2019. Innspill merkes med saksnr. 2019/1454.

Alle innspill vil bli vurdert, men vi kan ikke garantere at alle innspill vil bli imøtekommet, ettersom innspill må veies opp mot de sjøsikkerhetsmessige hensyn.

Relaterte dokumenter

Siste nytt