Publisert: , Oppdatert:

Kystverket på Arendalsuka: Sjøtransport, fiskerihavner og oljevernberedskap

Miljøvennlig sjøtransport, overføring av fiskerihavner og oljevernberedskapen vår 10 år etter Full City – dette er menyen når Kystverket inviterer til arrangement under Arendalsuka 2019.

Kystverket inviterer til arrangement på fullriggeren Sørlandet under Arendalsuka, både tirsdag 13. august og onsdag 14. august. (Foto: Rolf Dybvik)

GRØNN TRANSPORT I DET BLÅ

Det statlige målet om å overføre mer av godstrafikken fra land til vann vil bidra til å redusere slitasje på veinettet, redusere skadde i trafikken og ikke minst redusere klima- og miljøavtrykket til transportsektoren. Kystverket og Norske Havner inviterer til samtale og debatt på fullriggeren Sørlandet tirsdag 13. august kl 1100–1200.

Samtalen er mellom kystdirektør Einar Vik Arset, jernbanedirektør Kirsti L. Slotsvik og vegdirektør Bjørne Grimsrud.

I debatten deltar samferdselsminister Jon Georg Dale (FrP), nestleder AP Bjørnar Skjæran, stortingsrepresentant Siv Mossleth (SP), stortingsrepresentant Jon Gunnes (V) og Lasse Kristoffersen fra Rederiforbundet.

Les mer om arrangementet: https://www.arendalsuka.no/event/user-view/10969 

STATLIGE FISKERIHAVNER TIL FYLKENE

Under den påfølgende minglelunsjen på fullriggerens dekk blir det signering av de første avtalene om overføring av statlige fiskerihavner til regionalt forvaltningsnivå. Stortinget har vedtatt at fylkene overtar eierskap og forvaltning av den statlige fiskerihavnestrukturen fra 1. januar 2020.

Denne dagen er det Nye Viken fylkeskommune, Nye Vestfold og Telemark fylkeskommune, Agderfylka, Rogaland og Nye Vestland fylkeskommune som signerer sine avtaler med Kystverket. Avtalene med de resterende fylkene forventes signert i oktober og november.

TI ÅR SIDEN FULL CITY HAVARERTE: OLJEVERN OG BEREDSKAP I ET ENDRET RISIKOBILDE

Dagen etterpå, onsdag 14. august kl 0800–0930, også på fullriggeren Sørlandet, er det den norske oljevernberedskapen som blir tema når Kystverket og Bellona inviterer til seminar.
Det er 10 år siden MV Full City grunnstøtte ved Langesund og utløste den største oljevernaksjonen vi har hatt i Norge. Erfaringene fra den har bidratt til at oljevernberedskapen i dag er styrket på en rekke områder. Hvor bra er den?

Sist vinter opplevde vi fire alvorlige hendelser i norske farvann som potensielt kunne medført store oljeutslipp og utslipp i veldig miljøsårbare områder. Hvilke erfaringer fra disse hendelsene kan danne grunnlag for læring, og hvordan ville en grunnstøting med oljeutslipp bli håndtert?

0800 Beredskapsdirektør Johan Marius Ly, Kystverket:
10 år siden Full City – hvordan har kystberedskapen utviklet seg i de årene?
0815 Forskningssjef Jarle Klungsøyr, Havforskningsinstituttet:
Miljøkonsekvenser av oljeutslipp fra skipsforlis langs Norskekysten siste 15 år.
0830 Leder Morten Gallefoss, IUA Telemark:
Hvordan Full City-havariet påvirket lokalsamfunnet og slik løste vi oppgaven.
0845 Fagsjef Christian Eriksen, Miljøstiftelsen Bellona:
Oljevernberedskap for fremtiden, forventninger og prioriteringer.

Panelsamtale:
Cecilie Myrseth, fiskeripolitisk talsperson Arbeiderpartiet
Stefan Heggelund, miljøpolitisk talsperson Høyre
Jan Pieter Flølo, ordførerkandidat i Bamble fra Fremskrittspartiet (TBC)

Ordstyrer: Thomas Theis-Haugan, Bellona

Les mer om arrangementet: https://www.arendalsuka.no/event/user-view/11161

 

Siste nytt