Publisert: , Oppdatert:

Ruster opp Ferkingstad fiskerihavn

Tidligere denne uka satte Kystverket i gang et omfattende reparasjonsarbeid på moloen i Ferkingstad havn på Karmøy i Rogaland. Moloen skal forsterkes for å bedre kunne motstå sterke krefter fra havet. Moloreparasjonen er det siste fiskerihavnoppdraget som blir utført i regi av Kystverket Vest.

Arbeidet blir utført av Vassbakk & Stol AS, og skal etter planen ferdigstilles i løpet av september 2019. Oppdraget har en kostnad på ca. 7,4 millioner kroner.

– Arbeidene ble startet mandag denne uke og vi er heldig med været. Vanligvis er det bølger og mye drag i sjøen på dette stedet, men nå er det stille og gode arbeidsforhold, forteller prosjektleder i Kystverket Vest, Svein Gunnar Vallestad.

Det siste fiskerihavnoppdraget

Moloarbeidet på Ferkingstad blir det siste fiskerihavnoppdraget som blir utført i regi av Kystverket Vest. Den 1. januar 2020 overfører Kystverket Vest forvaltningsansvaret for 140 statlige fiskerihavner i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane til fylkeskommunene.

– For Kystverket har forvaltningen av fiskerihavner vært en givende og viktig samfunnsoppgave som betyr mye for mange samfunn langs kysten. Selv om arbeidet på Ferkingstad er siste oppdrag i Kystverkets regi, vil vi bidra med kompetanse og erfaring for å oppnå en smidig overgang når fylkeskommunene overtar fiskerihavnene ved årsskiftet, sier regiondirektør i Kystverket Vest, John Erik Hagen.

Bruker sjelden metode

Over tid har mye av blokkene og de spesielle betong tripoddene på utsiden av moloen blitt vasket bort av store bølger. Manglende steinblokker fører til at moloen blir påført stor belasting og slitasje fra havkreftene. I ytterskråningen er blokklaget forskjøvet, noe som medfører at moloen står i fare for ytterligere skader.

For å styrke infrastrukturen blir massive steinblokker med en enkeltvekt på ca. ti tonn lagt ut i sjøen. Entreprenøren frakter stein på lekter fra et steinbrudd i Espevik i Tysvær kommune som er ca. 60 km fra Ferkingstad. Steinblokkene skal plastres sammen slik at de danner en grov skulder som vil ligge en meter over normalvannstanden. Skulderen vil fungere som en bølgebryter.

̶ Vi bruker svært store steinblokker til å plugge den skadde ytterskråningen. Dette er noe vi gjør svært sjelden, men vi mener det vil ha stor effekt i dette tilfellet. De massive blokkene vil skjerme moloen fra store bølger som kommer inn fra storhavet, sier prosjektleder Vallestad.

Siste nytt