Publisert: , Oppdatert:

KNM Helge Ingstad: Lite utslipp fra slepet

Avdelingsdirektør Johan Marius Ly i Kystverkets beredskapsavdeling opplyser at Forsvarets slep av KNM Helge Ingstad til Hanøytangen har gått etter planen og uten forurensende utslipp av betydning.

– Overvåkningsflyet vårt, LN-KYV, har flydd over seilingsruten og selve slepet, og melder om svært lite forurensing. Det er ikke observert utslipp av betydning fra slepet, kun noen få små striper med tynn film som ikke er aksjonerbar. Tilbakemeldingen vi har fått fra losen er også at slepet har gått fint og etter planen, sier han. Det har også vært gjennomført befaring med båt fra Herdla og ned til Hanøytangen uten at forurensing har vært observert.

– Totalt har vi samlet opp 55 kubikkmeter marin diesel fra sjøen. Siden begynnelsen av desember har det vært minimalt med utslipp. Hvor stort det totale utslippet i miljøet er, blir først kjent når samtlige tanker er tømt på Haakonsvern, sier Ly.

Kystverket har hatt lensesystemer ute for å skjerme sårbare områder, som Herdla og Kållevågen. Dette blir opprettholdt så lenge det er behov for det. Statens Naturoppsyn har ikke observert noe oljeskadet fugl.
– Vi har også iverksatt et miljøundersøkelsesprogram som vil bli ferdigstilt etter at aksjonen er over. Her vil vi få avklart om og i hvilket omfang utslipp av diesel har hatt på miljøet, forteller Ly.

Med havaristen på plass på Hanøytangen vil Kystverkets fokus nå være å sikre den der med lensebarrierer i henhold til opprinnelig plan, før mer sjøvann pumpes ut.
– Vi har stilt krav om at tømmingen av sjøvann ikke skal starte opp igjen før innringing med lenser er ferdig. Først da kan siste del av tømmingen gjøres, og heving av havaristen gjennomføres. Det er sagt at innringingen kan ta inntil 12 timer, men vi tror det vil gå raskere, sier han.

Ly fremhever at det har vært god dialog og samarbeid med Forsvaret under operasjonen.
– De forberedende tiltakene til Forsvaret for å redusere muligheten for utslipp, sammen med Kystverkets egne forberedelser knyttet til oljevern og skadebegrensning, har lagt grunnlaget for at slepet er gjennomført uten forurensning av betydning. Nå er det viktig at Forsvaret opprettholder høyt miljøfokus også i sluttfasen også, understreker han.

Oljevernberedskapen opprettholdes til havaristen er plassert på den senkbare lekteren Boabarge 33 for frakt inn til Haakonsvern.
– Den statlige oljevernaksjonen avsluttes når KNM Helge Ingstad er på lekter og klar for siste etappe, bekrefter Ly.

Siste nytt