Publisert: , Oppdatert:
- Anders Røeggen

Omfattende omlasting av LNG

Utenfor kontorene til Kystverket i Honningsvåg er det uvanlig mye aktivitet denne vinteren. Siden november har verdens største LNG-operasjon pågått i Sarnesfjorden og Kåfjord.

Volum per omlasting av flytende naturgass (LNG) er 80 000 tonn eller 180 000m3. Enkelte dager er det tre omlastingsoperasjoner samtidig på de to lokasjonene i Sarnesfjorden og ytre Kåfjord, i Magerøysundet i Nordkapp. Verdi per omlasting er på om lag 240 millioner kroner og tilsvarer energiforbruket til 60 000 innbyggere i et år.

Gassen kommer fra Jamalhalvøya i Russland og lastes om akkurat her fordi det finnes for få LNG-tankere med isklasse. Gassomlastningene i Nordkapp er verdens største pågående LNG-operasjon, og fram til sommeren skal det gjennomføres 152 omlastninger.

Ny type aktivitet

Kystverket har gitt tillatelse til omlastingen etter havne- og farvannsloven og operasjonene skal etter planen gå frem til juni i år. 

– Denne type økt aktivitet i nord er en spennende sak for oss. Vi får mer fokus på nordområdene og det setter regionen på kartet.  Vi vil nok se mer og mer maritim aktivitet i våre nære havområder, sier regiondirektør Jan Morten Hansen. 

LNG-omlasting er en ny type aktivitet i dette området, både i omfang og intensitet. Men Kystverket kjenner godt til konseptet siden det tidligere har vært omlasting av olje i samme område og utenfor Kirkenes.

Aktiviteten er en del av en avtale mellom det russiske naturgassfirmaet Novatek og Tschudi Group, et norsk logistikkfirma. Isforsterkede tankskip går i skyttel fra Yamal LNG sin russiske terminal til Honningsvåg. I fjordene lastes LNG på konvensjonelle tankskip og gassen leveres deretter i Rotterdam og andre havneterminaler i Europa. Denne LNG-aktiviteten på russisk side oppnådde i 2018 en årlig produksjonskapasitet på 16,5 millioner tonn, hvorav mye vil bli lastet opp i Honningsvåg.

Mange involverte i Kystverket

I tillatelsen er det satt vilkår om blant annet bruk av los og eskortefartøy, taubåter, vaktfartøy, responstid og hurtigfrakobling av lenser ved omlasting av type råolje og kondensat. I tillegg har Kystverket også vært delaktige i utarbeiding av vind- og værbegrensninger, som innbefatter eget beredskapssystem som tiltakshaver har implementert i det operasjonelle arbeidet.

Potensiell risikotrafikk vies ekstra oppmerksomhet og her har Vardø Sjøtrafikksentral, som overvåker kontinuerlig sjøtrafikken utenfor norskekysten, vært involvert.

For regionskontoret har forvaltningsarbeidet vært omfattende. Være seg tillatelser til at et definert sjøområde skal brukes, sikkerhet og fremkommelighet, og samarbeid med flere involverte etater.

I tillegg har lostjenesten merket at omfanget er stort. I Honningsvåg har losbåten normalt rundt 20 oppdrag i måneden, men så lenge denne omlastingen pågår i Sarnesfjorden blir det 200 turer i løpet av måneden.

Losoldermann Roy Arne Rotnes forteller at de nå har en betydelig økt aktivitet på en tid av året da det ellers er ganske stille. Denne trafikken vil kunne vare frem til juni og da er losene i arbeid med inn- og utseiling døgnet rundt.

– Vi har to loser i sving hele tiden og vi har gode folk å få tak i om vi skulle ha behov for flere. 

– Et samlet lokalsamfunn

Rotnes fremhever at de sammen med et samlet maritimt miljø og næringsliv har vist at de kan ta del i større internasjonale maritime operasjoner. Tilbakemeldingene fra rederiene er positive, noe som for losoldermannen bekrefter at aktørene i Nordkapp fullt ut er i stand til gjennomføre slike operasjoner.  Håpet er at en god skip-til-skip-omlasting av internasjonalt format skal være en døråpner for annen maritim aktivitet i nord. 

– Det viser seg at når lokalsamfunnet er samlet og jobber målrettet, så er ingenting umulig.  Lostjenesten har fått flere tilbakemeldinger fra store internasjonale aktører om et servicenivå i Nordkapp de ikke har sett maken til noe annet sted i verden.  Det er vår styrke og det skal vi være stolt av.

Lostjenesten kan også støtte seg på lang erfaring fra de allerede omtalte oljeomlastingene i samme område, og har i tillegg etterutdannet loser konkret for disse operasjonene.

At all aktiviteten også gir ringvirkninger for lokalsamfunnet synes Kystverket er ekstra hyggelig. Blant aktørene som ser nytteverdien finner vi havnetjenester, skysstjenester, beredskap, luftfart, lokal industri og øvrige lokale tjenester.

Skulle denne type omlasting fortsette ut over den planlagte tidsrammen er ikke Kystverket negativ. Erfaringene viser at området er egnet til denne aktiviteten. Det maritime miljøet i området har vist at de lykkes med store internasjonale oppdrag.  Noe som er svært gledelig med tanke på hva som kan komme til å skje av maritim aktivitet her oppe.

– Ingenting er i veien for at dette skal skje videre i fremtiden, såfremt det ikke går på bekostning av sikkerhet og fremkommelighet, sier Hansen.

Omlastingssoner i FiskInfo

Denne omfattende aktiviteten har også kommet inn som funksjonalitet i tjenesten FiskInfo i BarentsWatch. Omlastningssonene er nå tatt inn på FiskInfo-sidene slik at fiskefartøy kan unngå disse. Her vises sikkerhetssoner på henholdsvis 540 og 840 meter, og via Kystverkets AIS-data vises fartøy i omlastingsområdet.

For å se disse sonene er det bare å skru på funksjonaliteten i panelet til venstre i tjenesten FiskInfo - som du finner her.

Siste nytt