Publisert: , Oppdatert:

Åpnet ny godsrute mellom Oslo og Kiel

Torsdag 10. januar åpnet Color Line AS sin nye frakterute. Prosjektet "Vei til sjø" er ett av tre prosjekt som ble tilgodesett i fjorårets tildelingsrunde for tilskuddsordningen for overføring av gods fra vei til sjø.

Tilskuddsordningen for overføring av gods fra vei til sjø vært avgjørende for at Color Line har investert i ro-ro skipet Color Carrier, og nesten doblet sin årlige godskapasitet mellom Norge og Tyskland. (Foto: Color Line)

I følge Color Lines konsernsjef Trond Kleivdal har tilskuddet fra ordningen vært avgjørende for at rederiet har investert i ro-ro skipet Color Carrier, og nesten doblet sin årlige godskapasitet mellom Norge og Tyskland.

Den nye ruten skiller seg ut fra Color Lines eksisterende Oslo–Kiel-rute ved at den nye ruten vil være uavhengig av sjåfør ombord.

Totalt vil dette prosjektet kunne overføre 1,4 millioner tonn gods i løpet av støtteperioden, noe som svarer til om lag 90.000 færre lastebiler på norske veier fra Svinesund til Oslo i samme periode, årlig beregnet til over 35.000 lastebiler etter 2021.

For dette har Kystverket innvilget tilsagn på inntil 33,8 mill. kr i oppstartsperioden. Beregnet samfunnsnytte i samme oppstartsperioden er i overkant av 78 millioner kroner.

Gitt en levetid ut gjeldende NTP, vil den samlede samfunnsgevinsten fra prosjektet kunne bli så mye som 250 millioner kroner.

– Dette er som å komme til et felles kakebord med en liten muffins, og dra med en hel kake. Gratulerer til Color Line med dette prosjekt, men mest av alt må man huske å gratulere innbyggerne på strekningen Svinesund–Oslo, som spares for mye trailertrafikk, sier avdelingsdirektør Sven Martin Tønnessen i Kystverket. 

Color Line AS var en av tre tilskuddsmottakere i tildelingen som ble gjort i 2018.

– Vi har måttet prioritere mellom mange gode søknader om tilskudd, der prosjektene til Color Line AS, Hav Lines AS og Viasea AS til slutt ble vurdert som de beste prosjektene i henhold til kriteriene, forteller avdelingsdirektør Tønnessen.


Finansavisens artikkel om åpningen av den nye ruta (pdf)

Siste nytt