Publisert: , Oppdatert:

Endringer i sjøtrafikkforskriften fra 1. januar 2019

Endringene innebærer blant annet at det gjøres en mindre justering av tjenesteområdet til sjøtrafikksentralen på Fedje ved Marstein, samt at tjenesteområdet til Vardø reduseres ved innseilingen i Sørøysundet og utvides ved innseiling fra sør via Grøtsundet.

De nye grensene for tjenesteområdene er å finne her:

I tillegg åpnes det nå for at fartøy kan bruke SafeSeaNet til å søke om klarering fra sjøtrafikksentralene. Kystverket anser dette som en forenkling for mange fartøy. Nå kan søknad om bruk av sjøtrafikksentralenes tjenesteområder sendes inn i forbindelse med annen rapportering i SSN. Det presises at selve tillatelsen til å bruke sjøtrafikksentralens område fortsatt gis over sjøtrafikksentralens arbeidskanal.

Endringen innebærer også at noen av forskriftens seilingsregler endres. Av de største endringene vises det til at grensene for fartøy som bruke Svelvikstrømmen er redusert fra 10 til 9,5 meter dypgående, og en økning av grensen for hvilke fartøy som kan bruke Drøbaksundet fra 11 til 12 meters dypgående.

Den endrede forskriften finner du på lovdata.

En uoffisiell engelsk oversettelse foreligger også.

Forslaget til endringer var på høring vinteren 2018.

Siste nytt