Publisert: , Oppdatert:
- Hilde Dolva

Viktig å lære etter trålerhavariet på Svalbard

Det gikk bra med oljetømming etter at tråleren Northguider grunnstøtte i Hinlopstredet på Svalbard. Men hva kunne skjedd, i verste fall? SINTEF og Norsk Polarinstitutt har levert rapporter som ser på nettopp dette.

Det ble til sammen nødlosset 332 kubikkmeter marin diesel fra Northguider i forbindelse med den krevende operasjonen. Kjempeinnsats fra KV Svalbard, reders personell, bergingsmannskaper, lokale mannskaper fra Kystverkets depotstyrke i Longyearbyen, båtførere fra Hurtigruten, personell fra Kystverket og Sysselmannen sikret at det ble en vellykket operasjon.

En godt gjennomført og vellykket tømmeoperasjon, under svært kalde og vanskelige forhold, reduserte risikoen for forurensning etter grunnstøtingen til det minimale. For læringens del er det likevel viktig å se på konsekvensene om utfallet hadde blitt annerledes.

SINTEF har utarbeidet en rapport som ser på utslipp av diesel i kaldt farvann (-1°C), med og uten is. Northguider, som grunnstøtte på Sparreneset i Hinlopenstredet, hadde 330 kubikkmeter diesel om bord, i tillegg til smøroljer og hydraulikkolje. Fartøyet ble imidlertid raskt tømt for oljeprodukter, det var en vellykket tømmeoperasjon under kalde forhold.

På bestilling fra Kystverket har SINTEF levert en rapport, der formålet er å beskrive skjebnen til dieselen under kalde forhold. Det er sett på fire ulike scenarier: To med utslipp i isfri farvann og to med utslipp der det er is. Modelleringer har visst at der det er isfritt, er levetiden i høy grad styrt av vind og bølgeforhold, og oljen vil være borte fra vannoverflata etter relativ kort tid. Ved for eksempel vind på 10 m/s vil oljen være borte fra vannoverflate i løpet av det første døgnet. Da vil dieselen i stor grad ha blandet seg i vannmassene, og det kan få følger for vannlevende organismer.

Ved isdekningsgrad på 90 prosent vil oljen få en betydelig lengre nedbrytningstid, og bli værende lenge i isen. Dette gjelder selv under værforhold med mye vind. Hovedkonklusjon er at utslipp av diesel i is vil medføre svært lang levetid for marin diesel.

Norsk Polarinstitutt har utarbeidet en rapport om de marine naturverdier i Hinlopen-området, med særlig fokus på vintersesong og sårbarheten for oljeforurensning. Havaristen ligger fortsatt på havaristedet – i et svært sårbart område i Nordaust-Svalbard naturreservat. I rapporten er det sett på tilstedeværelse og sårbarhet av sjøfugl, isbjørn, hval og sel. I tillegg er det vurdert effekter av et eventuelt strandpåslag av olje, strøm og isforhold. Det er iskart som oppsummerer isforhold for området fra 2014 – 2018.

Rapporten fra Norsk Polarinstitutt peker på at seinere på våren vil store mengder sjøfugl vende tilbake til området, og at sel kaster unger på isen. Naturverdiene er da langt mer sårbare. Hvis diesel hadde blitt konservert i is ville vi stått overfor en alvorlig og krevende miljøhendelse.

Rapportene fra SINTEF og Norsk Polarinstitutt kan du laste ned under.  

Relaterte dokumenter

Siste nytt