Publisert: , Oppdatert:
- Pål Are Lilleheim

44 millioner kroner til mer effektive og miljøvennlige havner

Kystverket har gitt tilskudd til fem prosjekter som skal gi mer effektive og miljøvennlige havner.

Tilskuddsordningen for effektive og miljøvennlige havner skal bidra til å øke effektiviteten i logistikk-kjeden gjennom tiltak i havner. Tilskuddsordningen er omtalt i gjeldende Nasjonal transportplan (NTP), og i statsbudsjettet for 2019 er det satt av 50 millioner kroner til dette formålet.

Havnene som har fått tilskudd i forbindelse med denne runden er:

  • ASCO Norge, Tananger, er tildelt midler for å effektivisere logistikken gjennom terminalen gjennom utstrakt bruk av forbedret elektronisk datafangst.
  • Greencarrier er tildelt midler til smartgate-system som skal forenkle og automatisere terminaler ved Moss, Larvik og Drammen
  • Karmsund havn er tildelt midler til automatisert gate-system på Haugesund Cargo Terminals, Husøy, for mer effektiv godsflyt og logistikk inn/ut.
  • Kristiansand havn er tildelt midler til å forsterke kai-infrastruktur for større/raskere/mer effektiv kran for mer effektive kranoperasjoner av containere.
  • Westport, Tananger, er tildelt midler for å oppgradere sitt smartgate-system på terminalen ved Tananger for å effektivisere adkomst og godsflyt.

Fristen for å søke var 2. juni, med krav til at prosjektene må være ferdig innen 30. november 2019. Etter behandling av de innkomne søknadene er det tildelt midler for i alt 44 millioner kroner.

21 Søknader

I alt kom det inn 21 søknader innen fristen, mens det kom inn to søknader etter fristens utløp. Det var søkere fra hele landet, og variasjonen på søknadene var på fra under én millioner kroner, til flere søknader som var i størrelsesorden 20 millioner til 25 millioner kroner.

– Med en ny tilskuddsordning var vi selvfølgelig spent på responsen, og jeg må si at den har vært god. Det har kommet inn mange søknader, til tross for at det var både kort utlysningstid og at aktørene har kort tid til å gjennomføre prosjektene. Med en ny tilskuddsordning, og korte frister, var det dessverre noen som søkte tilskudd til investeringer som lå utenfor formålet med ordningen, forteller seniorrådgiver Øyvind Sandbakk i Kystverket.

Tidsbesparende effekter

Tilskudd til effektive og miljøvennlige havner skal bidra til å øke effektiviteten i logistikkjeden gjennom tiltak i havn. Søkerne må blant annet vise til prosjektets forventede effekt på effektiviteten, og tilskudd kan benyttes til investering i havneinfrastruktur, tilkomstinfrastruktur og mudring.

– Det blir veldig spennende å følge både investeringene nå i høst, og den påfølgende effektiviseringsgevinsten av prosjektene i periodene etterpå. I hovedsak er dette prosjekter med tidsbesparende effekter for prosjekteier og brukerne av de aktuelle terminalene, sier Sven Martin Tønnessen, avdelingsdirektør for kystforvaltningsavdelingen i Kystverket.

Han forteller videre at det i slike utlysninger er alltid er ekstra spennenende at det ofte dukker opp en og annen innovativ løsning – enten direkte eller som resultat av de forbedringene som allerede er igangsatt.

– Vi håper at ordningen vil munne ut i gode prosjekt med varige resultater, sier Tønnessen.

Kontaktperson
Øyvind Sandbakk, seniorrådgiver Kystverket 
Tlf.: 97 54 21 21

Siste nytt