Publisert: , Oppdatert:
- Jeanette Hauge Assev-Lindin

Høring: Forslag til endring av rutetiltakene i økonomisk sone

Dagens rutetiltak ble innført i 2007 og 2011. Rutetiltakene er godkjent av FNs sjøfartsorganisasjon IMO og de endringene som foreslås i denne høringen må godkjennes av IMO før de kan gjennomføres i den norske forskriften. Endringene vil derfor tidligst tre i kraft i januar 2021.

Kystverkets erfaring med rutetiltakene er at disse har en meget god effekt gjennom at fartøyene holder seg lengre fra kysten enn de gjorde før rutetiltakene ble innført.

Vi ser også en økning av skipstrafikken i norske farvann slik som forespeilet i sjøsikkerhetsanalysen fra 2014. På bakgrunn av dette er det vår vurdering at det er viktig å få på plass et harmonisert regelsett som er tydelig og enkelt å forstå. Dette vil bidra til en ytterligere økning av sikkerhetsnivået for skipstrafikken.

De viktigste endringene som foreslås er:

  • Harmonisere hvilke fartøy som skal følge rutetiltakene i nord, vest og sør.
  • Inkludere fartøy med INF-last eller radioaktiv fremdrift
  • Presisere at trafikk mellom Svalbard og fastlandet er omfattet av tiltakene
  • Presisere når fartøy skal seile inn og ut av rutetilaket
  • Innføring av to nye TSS og anbefalte ruter
  • Unntak for passasjerfartøy i fast rute mellom norske og internasjonale havner 

For fullstendig oversikt over endringsforslagene, se høringsbrev og endringsforskrift. Spørsmål kan rettes til Andreas Kjøl eller Jeanette Assev-Lindin.

Merknader til høringen kan sendes per post til Kystverket, Postboks 1502, 6025 Ålesund eller per e-post til post@kystverket.no.

Relaterte dokumenter

Siste nytt