Publisert: , Oppdatert:

Nytt sommertokt med Gamle Oksøy

Tradisjonen tro er Kystverksmuseas eget museumsskip Gamle Oksøy på tokt langs kysten nå i sommermånedene. Hovedformålet med turen i år er å forberede lostjenestens 300 årsjubileum i 2020.

Gamle Oksøy er på tokt langs kysten nå i sommermånedene for å promotere lostjenestens 300 årsjubileum neste år. Foto: Kystverkemusea

– Vi skal besøke mange lokale kystlag og over 30 havner. Hovedformålet med turen er å forberede neste års jubileum. Da er nemlig lostjenesten 300 år, og dette skal naturligvis markeres langs hele kysten, sier leder av Kystverkmusea, Espen Frøysland.

Los 300

Skip har alltid hatt behov for hjelp til å seile trygt langs kysten vår, og det har i uminnelige tider vært drevet lostjeneste. Allerede i Magnus Lagabøters by- og landslover fra slutten av 1200-tallet står lostjenesten omtalt. Det var imidlertid i 1720 at lostjenesten ble organisert gjennom en kongelig forordning, og Losvesenet, som i dag er en del av Kystverket, kan derfor feire tre hundre år i 2020. 

– Opp i gjennom årene har losen, og lostjenesten spilt en viktig rolle for sikkerheten til sjøs og utviklingen av kyst-og sjøfartsnasjonen Norge, sier Frøysland, som i samarbeid med Kystverket planlegger en skikkelig feiring av den norske losen i 2020.

Logo for losjubileumet i 2020

Mange arrangementer

Gamle Oksøy forlot Kristiansand mandag 8.juli, og toktet inneholder en rekke stopp langs kysten så langt nord som til Stokmarknes, før reisen avsluttes i Mandal 12. august.

– Vi deltar på mange spennende arrangementer underveis og skal blant annet besøke Trondheim under «Forbundet Kystens landsstevne» og turen avsluttes i Mandal med "Skalldyrfestivalen". Vi tror vi skal få lagt grunnlaget for en bred og god feiring av losjubileumet neste år, sier en entusiastisk museumsdirektør.

Om Gamle Oksøy

MS Oksøy blei bygget i 1962 hos Brødrene Lothe i Haugesund, som forsyningsskip for Kystverket. Skipet ble benyttet til vedlikehold av fyr, lykter og merker langs kysten. Det ble tatt ut av drift i 1996. I 2014 ble fartøyet overtatt av Lindesnes Fyrmuseum/ Kystverkmusea. I mellomtiden hadde skipet fått navnet Gamle Oksøy. Siden 2014 har Gamle Oksøy vært på formidlingstokt langs norskekysten hver sommer.

Kystverkmusea er Kystverkets eget etatsmuseum. Det ble formelt opprettet i 2008, og er organisert som et nettverkssamarbeid mellom fem selvstendige museumsinstitusjoner: Lindesnes fyrmuseum (Sørøst), Jærmuseet (Vest), Stiftinga Sunnmøre museum (Midt-Norge), Museum Nord (Nordland) og Museene for kystkultur og gjenreisning i Finnmark (Troms og Finnmark).

Siste nytt