Publisert: , Oppdatert:
- Sunniva Ullavik Erstad

Planen for vrakfjerning av Northguider er klar

Gå til mediasiden og last ned originalfiler

Fredag 28. desember 2018 grunnstøtte tråleren "Northguider" på Svalbard. Mannskapet på 14 ble evakuert i krevende forhold, og ingen ble skadet. Nå er planen for vrakfjerning av den havarerte tråleren klar.

Tidligere i vinter ble det gjennomført en omfattende tømmeoperasjon hvor diesel, oljeprodukter, trål, elektronikk med mer ble fjernet fra havaristen. Det som gjenstår er fjerning av selve tråleren.

Forsikringsselskapet Gard utlyste på vegne av reder en internasjonal konkurranse om bergingsoppdraget. Fire bergingsselskaper kvalifiserte seg til å være med i anbudsrunden, og det nederlandske selskapet SMIT Salvage vant konkurransen.

Plan for vrakfjerningen

Planen for hvordan vraket skal fjernes ble presentert for Kystverket og Sysselmannen tirsdag 25. juni. Vraket skal rettes opp, en skal tette hull i skroget og legge stålplater på bunnen for å minske friksjonen ved avtrekk. Det skal benyttes en stor kranlekter og to taubåter under operasjonen. Etter at Northguider er trukket av grunn skal den slepes til fastlandet for opphugging.

– Vår konklusjon er at planen virker solid og gjennomførbar, og ivaretar de nødvendige miljøhensyn, sier Rune Bergstrøm, fungerende beredskapsdirektør i Kystverket.

Dersom vær- og isforhold tillater det vil operasjonen starte tidlig i august. Det er forventet at oppretting og tetting av Northguider vil ta ca. en måned, og dersom alt går som planlagt vil slepet vil gå ned til fastlandet i første del av september.

– Det er krevende forhold i området, og det er veldig viktig at vi får gode vær- og isforhold foroperasjonen, sier Bergstrøm.

– Vi i Kystverket vil gjerne berømme det gode samarbeidet med Sysselmannen, Kystvakten, rederiet og forsikringsselskapet i denne saken, fortsetter han.

Befaring ved Northguider

KV Svalbard var ved Northguider sist uke, på oppdrag for Kystverket. De har dokumentert skadene under vann med hjelp av et fjernstyrt undervannskamera (ROV). Blant annet er helningen på skipet dokumentert, det er tatt nøyaktige dybdemålinger der tråleren skal dras ut og det er forsøkt å bryte is rundt tråleren for å minske trykket.

Northguider som ligger på samme plass som den grunnstøtte, men har blitt dreid kraftig over og ligger nå med kraftig slagside. SMIT Salvage mener at dette ikke er noe problem.

– Dette er viktig dokumentasjon for Kystverket og de som skal gjennomføre fjerningen av vraket. Isforholdene er fremdeles svært utfordrende i Hinlopen, og Northguider har fått større slagside, men det ser ikke ut til at tråleren har fått større skader enn de vi visste om fra før, sier Bergstrøm.

Kystverket fører tilsyn med skipseiers tiltak på havaristen, og samarbeider tett med rederiet som eier båten (Opilio AS), forsikringsselskapet (Gard), bergingsselskap og Sysselmannen på Svalbard om bergingsoperasjonen. Kystverket har gitt pålegg til skipseier om å fjerne havaristen i perioden august til desember 2019, og sørge for tiltak mot akutt forurensing.

Beslutningen om å la den havarerte tråleren ligge til august var basert på en totalvurdering, og ble tatt av Kystverket – i samråd med Sysselmannen på Svalbard. Det er Sysselmannen som har forvaltningsansvaret for verneområdet og redningstjenesten på øygruppa. En del av totalvurderingen var at området er spesielt sårbart for fugle- og dyreliv i vår- og sommersesongen.

Kontaktperson i Kystverket: Rune Bergstrøm, fungerende beredskapsdirektør/seniorrådgiver i Beredskapsavdelingen. Telefon: 474 62 153, e-post: rune.bergstrom@kystverket.no

Siste nytt