Publisert: , Oppdatert:
- Sven Martin Tønnessen

Kystverket møtte bransjen

Kystverket inviterte en rekke ulike bransjeorganisasjoner til en samling ved hovedkontoret i Ålesund 24 juni. I en heller hektisk hverdag var det godt fremmøte av de aller største interesseorganisasjonene i nærskipsfarten.

Kystverket møtte bransjen
Møtedeltagerne. Fra venstre: Thorkel C. Askildsen (Kystverket), Kenneth Erdal (Kystrederiene), Amund Drønen Ringdal (Rederiforbundet), Kjell-Olav Gammelsæter (Norske Havner), Halvard Aglen (Norske Havner), Frode Sund (NHO Sjøfart), Sven Martin Tønnessen (Kystverket), Kristin Frotvedt (Kystverket), Ingvild Kragset (Kystverket), Einar Vik Arset (Kystverket), Erik Blom (Kystverket), Per Jan Osdal (Kystverket), Arve Dimmen (Kystverket), Synnøve Lunde (Kystverket), Einar Bjørshol (Kystverket).

Det overordnede tema for dagen var hverandres forventinger, felles målsettinger og samarbeidsarenaer i sektoren.

I tillegg var det satt av tid til å snakke om dagsaktuelle temaer så som miljøutfordringer, beredskap, nye seilingsruter, trafikkstyring, tilskuddsordninger, ny havne- og farvannslov, innovasjon og teknologi, statlige avgifter, godstrender og utvikling, havnestrukturer, markedsbehov og klimagassutfordringer.

Kystdirektør Einar Vik Arset loset forsamlingen trygt gjennom dagen, og med langt over gjennomsnittet interesserte og engasjerte «influensere» var dette en gjensidig, meget god og lærerik dag.

I oppsummeringen var budskapet: Dette må vi gjenta.

De som var med på møtet var Rederiforbundet, Kystrederiene, NHO sjøfart, Norske havner og Kystverket.

Siste nytt