Publisert: , Oppdatert:

Kystverket bidrar til å stoppe marin plastforsøpling

13. mars deltok Kystverket på lanseringen av innovasjonsprosjektet "Circular Cleanup" i Oslo. Etter et halvt år med innovasjon og samarbeid om hvordan plastforsøplingen av havet håndteres, var det klart for presentasjon av samarbeidet. 

Både direktør Ann- Helen Ernstsen fra SOMM og Kystverkets beredskapsdirektør Johan Marius Ly var til stede da innovasjonsprosjektet Circular Cleanup hadde lansering i Oslo. (Foto: Kystverket)

Kystverket har bidratt i innovasjonsprosjektet, sammen med blant annet WWF, Rederiforbundet, BarentsWatch og Senter for oljevern og marint miljø (SOMM). Circular Cleanup som har som formål å skape nye løsninger, nasjonalt og globalt, for å gjøre opprydding mer effektiv, mer lønnsom og mer sirkulær. 

Vil ha nye løsninger

Utgangspunktet har vært hvordan næringslivet, offentlig sektor og ideelle organisasjoner sammen kan jobbe for å skape løsninger for et renere hav. På lanseringen presenterte ulike aktører blant annet sine innspill og konsepter. 

- Forsøpling av havene er et av verdens raskest voksende miljøproblem. For Kystverket er det derfor svært givende å delta i dette prosjektet, sier Kystverkets beredskapsdirektør Johan Marius Ly.

Siste nytt