Publisert: , Oppdatert:
- Einar Bjørshol

Kystverkets grønne flaggskip til batterikonferanse i Bergen

I forbindelse med Maritime Battery Forums konferanse WATTS UP 2019 legger er et av norskekystens mest miljøvennlige fartøy til kai i Bergen 6.-7. mars; multifunksjonsfartøyet OV Ryvingen.

Kystverkets OV Ryvingen legger til kai i Bergen 6. og 7. mars. Fartøyet har høy miljøprofil, med blant annet fullintegrert batteripakke.

Kystverkets nyeste multifunksjonsfartøy, OV Ryvingen, har en batteripakke på hele 3 MWh, som er nesten tre ganger så mye som den helelektriske batteriferjen MF Ampere. Dette gjør det mulig for OV Ryvingen å gå en hel arbeidsdag på kun batteridrift. Fartøyet benytter landstrøm der det er tilgjengelig, men kan også ligge til kai på batteridrift i opptil et døgn for å ha et havneopphold som er støy- og utslippsfritt.

Rolls-Royce Marine har beregnet at OV Ryvingens klimagassutslipp vil minimum være 35 prosent lavere enn utslippene til Kystverkets første multifunksjonsfartøy OV Utvær, som ble overlevert i 2012. Reduksjonen kan komme helt ned i 84 prosent dersom landstrøm blir tilgjengelig i alle havner OV Ryvingen anløper.

6. og 7. mars vil OV Ryvingen ligge ved Nykirkekaien i Bergen som et av trekkplastrene ved konferansen «WATTS UP 2019» i regi av Maritime Battery Forum, driftet av DNV GL. På konferansen samles om lag 150 internasjonale deltakere for å høre siste nytt fra norsk maritim sektor som er verdensledende både i å utvikle og å ta i bruk ny teknologi.

Konferansedeltakerne vil få omvisning på fartøyet onsdag 6. mars fra kl. 16:30. Det vil også være mulig for presse å komme ombord.

Kontaktpersoner
Kystverket: seniorrådgiver Einar Bjørshol
E-post: einar.bjorshol@kystverket.no, tlf 986 31 781.

Rolls-Royce Marine: teknisk spesialist Kristian Eikeland Holmefjord
E-post: kristian.holmefjord@rolls-royce.com, tlf. 907 46 398.

Maritime Battery Forum: Adm.dir. Sondre Henningsgård
E-post: director@maritimebatteryforum.com, tlf. 416 58 410.

Fakta

Om OV Ryvingen.

  • Utviklet av Rolls-Royce Marine sammen med Heimli Ship Design og Fitjar Mekaniske Verksted.
  • Levert fra verft i desember 2018.
  • Er det fjerde av Kystverkets nye multifunksjonsfartøy som både kan benyttes i oljevernaksjoner, opprydning etter naturkatastrofer og ekstremvær, og til nybygging, vedlikehold og drift av fyrstasjoner, lykter, lanterner og merker langs hele kysten.
  • Har flere innovative løsninger som bidrar til redusert energibruk, blant annet verdens første permanentmagnet azipull-propeller, en stor «termos» som bruker varme fra hovedmotoren til varmegjenvinning, og et avansert energistyringssystem.
  • I november 2018 vant Rolls-Royce Marine og Kystverket den internasjonale prisen «The Motorship Award» for OV Ryvingen og Kystverkets fartøysfornyingsprogram.

Om «WATTS UP 2019» og Maritime Battery Forum.

  • Konferansen «WATTS UP 2019» har temaet «Circle of Life» og vil fokusere på hele livsløpet til maritime batterier. Innlederne kommer blant annet fra Sintef Ocean, Grieg, Transocean, Bergen Landstrøm, Corvus, Batteriretur og Bellona.
  • Maritime Battery Forum har som formål å gjøre den norske maritime klyngen verdensledende innen maritime batterier. Forumet driftes av DNV GL.

Siste nytt