Publisert: , Oppdatert:

Flere vinnere på Sjøen for alle

Og størst av dem alle: Midsund kommune som fikk hedersbetegnelsen «årets båtkommune» på båtmessen i år.

Midsund kommune er kåret til Årets båtkommune 2019. F.v.: Egil Kr. Olsen, president KNBF, ordfører Odd Helge Gangstad, Thor Messel (Kystverket), Erik Brauner (Norboat) og Vetle Børresen (Båtens Verden).

På scenen under lørdagens utdeling kunne ordfører i Midsund kommune, Odd Helge Gangstad (Sp), smykke seg med tittelen som henger høyt for kystkommunene. I sin takketale etter overrekkelsen la han vekt på at det et samlet engasjement i den lille kommunen som har dratt dette i land (eller opp på båthavna). Og i tillegg til gode fasiliteter for båtfolket, kommer det stadig nye tilbud til besøkende som velger Midsund som stoppested.

Og dette sier prisutdeleren, president i Kongelig Norsk Båtforbund (KNBF), Egil Kr. Olsen:

– Vi har jobbet aktivt for å få båtlivet på dagsorden både sentralt og i ulike kystkommuner, for at det skal legges til rette for maritimt fritidsbåtliv. Som et ledd i dette arbeidet stiftet vi prisen Årets Båtkommune for tre år siden sammen med Båtens Verden. Vi ønsker å hedre kystkommuner som gjør en ekstra innsats i tilrettelegging for båtfolket.

Både for innbyggere og turister

I tillegg til KNBF sitter representanter fra Telenor Kystradio, Norboat, Kystverket og Båtens Verden i juryen. Begrunnelsen for valg av årets båtkommune er som følger:

«Midsund kommune har lagt opp til et tett og godt samarbeid med båtforeningene for å tilrettelegge for fritidsbåtlivet, som har gitt tydelige resultater. Blant annet har kommunen i samarbeid med båtforeningen i sentrum, lagt ut flytende gangvei og gjestehavn – og tilrettelagt for så vel de båtinteresserte innbyggerne som turistene. Midsund kommune viser stor vilje – og evne – til å investere i fritidsbåtlivet».

Kommunen er et godt eksempel på hva som går an å få gjort for det maritime miljøet med de midlene de har til rådighet. Samarbeidet mellom kommunen og båtforeningene i Midsund viser at man kan skape et yrende båtliv langs hele kysten vår, og stimulere til at enda flere kan oppleve Norge gjennom sjøveien, dersom viljen er til stede.

Båtvinneren

En svært lykkelig kvinne fra Skien ble også en vinner under båtmessen. Sammen med de andre som utgjør Sikkerhetstorget på «Sjøen for alle», var det også i år en konkurranse om å vinne en båt – i år fra RiverBoat. Båten ble levert på døren søndag kveld, ikke mange timene etter at trekningen var unnagjort.

Arrangøren kunne telle rundt 1200 besvarelser, så den oransje båten som var på utstilling hadde god tiltrekningskraft på besøkende som ville slå av en prat med fagfolk fra Sjøfartsdirektoratet, Kystverket, Politiet, Kartverket, Redningsselskapet og Norsk Test.

- Også i år har samarbeidet med noen av de største aktørene i Norge som jobber med sikkerhet for fritidsbåt fungert veldig bra, sier Kystverkets Thor Messel etter endt messe.

 Et besøk på nesten 29.000 var også svært tilfredsstillende, og en fin økning på nærmere 7 prosent fra året før.

Siste nytt