Publisert: , Oppdatert:
- Gro Kibsgaard-Petersen

Fører tilsyn med hevingsoperasjon

Heving av den russiske tråleren Bukhta Nadzdnik, og klargjøring for slep, er godt i gang med hjelp av kranfartøyet «Gulliver». Fartøyet kom i brann og sank ved kai i Tromsø i september.

Allerede lørdag ettermiddag startet forberedelsene til å heve den russiske tråleren. Litt forsinkelser med fendring søndag forsinket prosessen noe, men selve snuoperasjonen var i gang på stigende sjø natt til mandag.

Idet fartøyet er godt oppe av vannet mandag morgen, kunne Kystverkets representant konstatere at det var ingen olje å spore på sjø og ingen ammoniakklekkasje. 

Status tirsdag ettermiddag er at begge akterkjettingene har skjært seg inn i skroget på tråleren. Kjettingen lengst akterut har kommet inn i maskinrommet, men med klaring til diverse oljetanker. På et tidspunkt ble det oppdaget utslipp av noe brunaktig olje, mest sannsynlig noe smøreolje. Dette ble fanget opp av lensene og er håndtert.

Det jobbes fortsatt med å tømme fartøyet ytterligere for vann, slik at resterende diesel på gjenværende tanker kan fjernes. 

Kystverket har pålagt rederiet Murmansk Trawl Fleet PJSC å fjerne fartøyet innen 31. desember. I pålegget er det blant annet stilt krav til hindring og begrensning av forurensning fra havaristen, tilstrekkelig beredskap og håndtering ved eventuelle lekkasjer og etterfølgende opprydding av sjøbunnen.

Søndag fikk «Gulliver» på plass kjettinger under baugen på tråleren, og i den forbindelse måtte de løfte litt i hekken på fartøyet. Flytting ut mot dypere vann måtte gjøres på stigende sjø. Først planlagt et stykke ut på formiddagen søndag, men dette måtte vente til neste flo.

Da havaristen var koblet til kranfartøyet, ble tråleren gradvis hevet og snudd, til fartøyet var på rett kjøl og kan etter hvert legges stabilt til kai. Under operasjonen vil vann samtidig pumpes ut av båten i henhold til sikringsarbeider. Utover uken er det planlagt å tømme tråleren for resterende bunkers og forberede fartøyet for slep til Hanøytangen ved Bergen.

Arbeidet med sikring, oljevernberedskap og heving av tråleren er ledet av rederiet og støttes av deres forsikringsselskap Skuld. Kystverket beredskapssenter har siden havariet hatt tett dialog med reder og reders ansvarsforsikringsselskap Skuld. Disse har leid inn bergingsselskapet Ardent til å utføre hevingen. Ardent har på vegne av reder, lagt frem en detaljert plan for fjerningen av fartøyet for Kystverkets. Ardent benytter ulike underleverandører for å sikre at kravene i pålegget etterkommes.

Under operasjoner som kan innebære en risiko for utslipp til ytre miljø. Derfor benyttes blant annet oljevernfartøyet «Runa» i arbeidet med hevingen. Fagdykk har siden slutten av september stått for døgnkontinuerlig overvåkning av vraket, og sørget for utskiftning av absorberende lenser. Dette arbeidet vil pågå helt til havaristen er fjernet.

Selve heveoperasjonen gjennomføres at selskapet Scaldis med kranfartøyet Gulliver. Kystverket fører tilsyn med hevingsoperasjonen og slepet. Vi får daglige rapporter fra de til enhver tid involverte kontraktører, og vil under hevingsoperasjonen ha daglige statusmøter med Ardent og Skuld i Tromsø.

Fakta

Historikk:
Den 25. september brøt brann ut i den russiske tråleren «Bukhta Naezdnik» mens skipet lå til kai i Breivika i Tromsø. Brannen utviklet seg raskt og pågikk i omtrent ett døgn før fartøyet til slutt sank. Kystverket bistod brannvesenet under slukkearbeidet og senere blant annet med etablering av lensebarrierer rundt havaristen.

Kontaktperson rederiet for ytterligere informasjon
Sergey Sennikov, sennikov-sa@norebo.ru 

Kontaktperson Kystverket
Anders Røeggen
Kommunikasjonsrådgiver
+47 98 21 49 00

Siste nytt