Publisert: , Oppdatert:

Viste verktøy for smartere navigasjon

Nye tjenester i routeinfo.no ‒ Kystverkets digitale rutetjeneste ‒ var et av temaene under Teknologiforum 2019, arrangert av Geonorge i Oslo 19. - 20. november.

‒ Nå omtaler vi seilingsrutene som referanseruter, ikke anbefalte seilingsruter. Kystverket anbefaler at disse rutene benyttes ved ruteplanlegging til navigasjon, men for å sikre riktig forståelse av den digitale rutetjenesten ute hos navigatør og andre brukere er begrepsbruk blitt justert. Ved bruk skal rutene tilpasses den enkelte seilas og situasjonsbilde, sier senioringeniør John Morten Klingsheim i Kystverket.

Under konferansen viste Klingsheim hvordan referanserutene ‒ som skal bidra til tryggere seilas på norskekysten ‒ nå blir tilgjengelig for bruk i ulike verktøy.  Lostjenestens nye kartverktøy vil støtte det internasjonale formatet som benyttes, og rutene kan enkelt benyttes i Barentswatch bølgevarsel. I tillegg kan rutene allerede tas inn i testplattformen Kongsberg Gruppen benytter i forsknings- og utviklingsprosjekter som blant annet S102. Rutene vises da også i 3D der det foreligger detaljerte dybdedata, sammen med andre data til navigasjon.

‒ De neste månedene skal vi også teste ut muligheten for at løsningen skal kunne kjøres fra andre typer programvare, en såkalt API, for å styrke kommunikasjonen av rutene mellom ulike maskiner, sier Klingsheim.

Den digitale rutetjenesten gir fartøy tilgang på kvalitetssikrede referanseruter som kan lastes direkte inn i fartøyets kartsystemer. I dag gir tjenesten tilgang på 166 ruter til havner i Sør-Norge, mellom svenskegrensen i øst til Haugesund i vest. I løpet av januar blir tjenesten utvidet med 100 nye seilingsruter til havner helt nord til Stadlandet.

Gjennom rutetjenesten får navigatører også tilgang til ruteinformasjon som gjeldende lokale forskrifter for seilas til den enkelte havn eller kai. Tjenesten, som fremmer smartere og tryggere navigasjon, utvikles stadig basert på behovene til og innspill fra maritime brukere.

Send en e-post til routeinfo@kystverket.no for å gi tilbakemelding og innspill til tjenesten.

Siste nytt