Publisert: , Oppdatert:

Kystdatahuset vant BI prisen 2019

Kystverkets nyvinning Kystdatahuset gikk av med seieren av Dataforeningens BI pris 2019. Prisen deles ut til en verdiskapende digital løsning som har tatt i bruk Business Intelligence/Analytics, som gjør store rådata til meningsfull informasjon for brukeren.

BI prisen deles ut hvert år av Den norske dataforeningen, Norges største nettverk for IT- og digitaliseringsprofesjonelle. I år stod det mellom Kystverket, Kværner og Kolonial.no.

‒ Det er veldig stas at de fremmøtte på arrangementet til Dataforeningen stemte vår løsning frem. Dette viser at vi må ha gjort en del gode valg underveis. Det viser også at Kystverket og en statlig etat kan bidra med nyskapende løsninger, sier seniorrådgiver Harald Borgø, prosjektleder for Kystdatahuset i Kystverket.

Gir tilgang på store data

Kystdatahuset er åpent tilgjengelig for alle, og er en sentral kilde for informasjon om skipsbevegelser og annen relatert informasjon langs kysten. I kystdatahuset.no tilbyr Kystverket historiske data primært fra to datakilder. Den ene er AIS-data som viser ID, fart, posisjon og kurs til fartøy. Den andre kilden er anløpsmeldinger fra SafeSeaNet. Dataene er strukturert, vasket og beriket med skipsinformasjon for å gi rask og fyldig informasjon om skip og deres bevegelser.

En brukerrettet løsning

Løsningen har et variert utvalg av dashbord og spørringer der du får presentert resultatet i kart, diagram og/eller tabeller. Kystdatahuset kan være et nyttig arbeidsverktøy for mange, deriblant journalister, havner, kommunale planleggere og saksbehandlere, beredskapsplanleggere, politiet, forskere og studenter.

‒ Vi jobber for at løsningen skal være enkel å bruke, ha rask responstid og levere relevante data som hjelper ulike brukere i deres arbeid med analyser og saksbehandling, sier Borgø.

Løsningen er levert av Asplan Viak Internet as (Avinet) med underleverandører og er bygget på Open source-prinsippet, såkalte åpne data som kan deles med alle. Avinets geodatatekniske ekspertise, og evne til å bygge en funksjonell og ny totalløsning basert på ulike open source programvare, har vært avgjørende i utviklingen av løsningen.

Bak i kulissene hos Kystverket har også mange fagmiljøer som geodatatjenesten, IKT og utbygging bidratt med sin ekspertise i utviklingen av en brukerrettet løsning.

‒ Sammensetningen av de menneskelige ressursene fra ulike spesialiserte fagmiljøer i Kystverket ‒ og den samlede kompetansen og erfaringene disse har fra levering av data til ulike system og brukere ‒  har, ikke minst, vært en vesentlig forutsetning for å kunne lykkes, påpeker Borgø.

Skal videreutvikles

Kystdatahuset er laget med tanke på utvidet bruk og vil på sikt utvides med enda flere datakilder. Neste steg er å ta inn risikoberegninger, ulykkesstatistikk og data om farlig last og bunkers om bord i fartøy.

Les mer om Kystdatahuset her

Se film om Kystdatahuset

Fakta

Eksempler på bruk av data fra Kystdatahuset:

  • Når du planlegger plassering av en ny installasjon i et sjøområde, kan du sjekke og dokumentere sjøtrafikken i det aktuelle området ved å bruke AIS-data.
  • Hvis du trenger å vite mengde og type trafikk som anløper ei havn, en kommune eller et egendefinert område, kan du hente ut informasjon fra de rapporterte anløpsmeldingene.
  • Hvis du vil rekonstruere og analysere seilasene til noen få skip eller alle skip i et område i en periode, kan du gjøre det med sporingsdashbordene.
  • Ønsker du informasjon om utviklingen i skipstrafikken over tid generelt eller for spesifikke skipstyper, skipsstørrelser eller områder som fylke eller kommune, kan du bruke anløpsmeldingene.

Registrer deg i Kystdatahuset her

Siste nytt