Publisert: , Oppdatert:

Millionbot for ikke å ha gjort nok for å hindre akutt forurensing

Både Kystverket og Miljødirektoratet anmeldte rederiet til lasteskipet Tide Carrier etter havariet som fant sted februar 2017. Økokrim har pålagt rederiet syv millioner kroner i bot.

Så nært stranda havnet lasteskipet Tide Carrier en februardag i 2017. (Foto: Ragnar Næss)

Lasteskipet ‘Tide Carrier’ (senere ‘Harrier’) kom i drift utenfor Jæren 22. februar 2017. Kystverket anmeldte eier, managementselskap og skipsfører av fartøyet for ikke å ha iverksatt nødvendige tiltak for å hindre fare for akutt forurensning. Miljødirektoratet anmeldte eier og tidligere eier av fartøyet for forsøk på ulovlig eksport av avfall.

- Vi er fornøyd med at Politiets etterforskning konkluderer med at eier, management og skipsfører har opptrådt klanderverdig, kommenterer beredskapsdirektør i Kystverket, Johan Marius Ly.
- Tide Carrier var ikke klargjort til seilasen på en slik måte at fartøyet hadde tilfredsstillende sikkerhet for at motoren virket. Rederiet og fartøyet varslet heller ikke da det oppsto problemer, og iverksatte ikke umiddelbare tiltak for å hindre at situasjonen utviklet seg til en faresituasjon. Det er betryggende at Kystverkets oppfatning er på linje med Økokrims, og at påtalemyndighetene signaliserer tydelig alvoret i den situasjonen som oppstod.
 

Her er nyhetssaken fra Økokrim

 

Historikk:
Fartøyet Tide Carrier fikk motorhavari og kom i drift utenfor Jæren formiddagen 22. februar 2017.  I de følgende timene fulgte Kystverkets sjøtrafikksentral Kvitsøy VTS og Kystverkets beredskapsvakt hendelsen tett, og valta iverksatte tiltak for å sikre fartøyet og forhindre at det drev på land. Kystverket vurderte faren for akutt forurensning som stor og nærliggende, og iverksatte en statlig aksjon mot akutt forurensning.  Kystverkets aksjonsorganisasjon ble mobilisert, og statlige og lokale oljevernressurser og personell ble mobilisert til sjøs og på land på Jæren. Den statlige aksjonen ble avsluttet 23. februar kl 0900, da situasjonen ble ansett som stabil. Fartøyet ble samme formiddag slept til kai. Under hendelsen forelå informasjon om at fartøyet hadde om bord ca. 600 m3 tungolje og ca. 60 m3 diesel. I ettertid har det fremkommet opplysninger om at fartøyet i tillegg hadde om bord ca. 1500 m3 oljeholdig avfallsvann/sludge.

Kystverket mener fartøyet representerte en fare for akutt forurensning fra det kom i drift på formiddagen den 22. februar og frem til det ble festet slepeliner til fartøyet på ettermiddagen og kvelden 22. februar. Fartøyet hadde en større mengde forurensende stoffer om bord, herunder en stor mengde bunkersolje og oljeholdig avfallsvann. De forurensende stoffene om bord hadde store iboende miljøskadelige egenskaper, og representerte en stor fare for miljøet på stedet. Hendelsen skjedde i et område med nasjonale verneverdier, herunder Jærsteinene naturvernområde, og et utslipp ville med all sannsynlighet medført stor miljøskade. Rederiet og fartøyet iverksatte etter Kystverkets oppfatning ikke tilstrekkelige tiltak for å forhindre at situasjonen utviklet seg til en faresituasjon, eller at faresituasjonen forverret eller materialiserte seg.

Rederiet har akseptert og betalt boten.

 

Fakta

Tidligere nyhetssaker:
Ulykkesdagen

Bilder fra aksjonen

Video fra 330-skvadronen 

Anmeldelse

Økokrim overtar

Siste seilas

Orientering fra aksjonsledelsen (video) om aksjonen og hendelsesforløpet: https://www.youtube.com/watch?v=jPkRiO9fBxg

Siste nytt