Publisert: , Oppdatert:

Statsbudsjettet: Farledsprosjekter

I det fremlagte forslaget til statsbudsjett er det forslått 78,3 millioner kroner til investeringer i farleder.

Innseiling Ålesund indre havn
Fra det pågående arbeidet med innseilingen til indre havn av Ålesund (Foto: Kystverket/Olav Helge Matvik)

Dette gir ikke rom for å starte opp nye prosjekter i 2020, men gjør oss i stand til å videreføre og ferdigstille allerede igangsatte prosjekter.

De pågående prosjektene er:

  • Innseiling Bodø, Bodø kommune i Nordland fylke. Første del av prosjektet omhandlet utdyping inn langs kai og ble ferdigstilt i 2017. Siste del av prosjektet omhandler utdyping i innseilingen til havnen og er planlagt ferdigstilt i 2021. Prosjektet gir økt sikkerhet og fremkommelighet for fremtidig trafikk.
  • Innseiling Grenland, Porsgrunn og Bamble kommuner i Vestfold og Telemark fylke. Utdypinger, omlegginger og nymerking av farledene vil gi sikrere og mer effektiv bruk av farvannet. Viktig for terminalene i Brevik, Herøya og Rafnes. Sluttføring i 2021.
  • Innseiling Ålesund indre havn, Ålesund kommune i Møre & Romsdal fylke. Utdyping av innseilingen til indre havn. Sluttføring i 2020.
  • Innseiling Farsund, Farsund kommune, Agder fylke. Sluttføring i 2020.
  • Gjennomseiling Hjertøysundet, Molde kommune, Møre og Romsdal fylke. Sluttføring i 2020.

Siste nytt