Publisert: , Oppdatert:
- Ingvild Kragset

Høring av forskrifter til havne- og farvannsloven (2019)

På vegne av Samferdselsdepartementet gjennomfører Kystverket høring av forslag til forskrifter i forbindelse med at ny havne- og farvannslov trer i kraft 1. januar 2020. 

Høringen gjelder følgende forskrifter:

  • Forskrift om farleder
  • Forskrift om endring i forskrift om bruk av sjøtrafikksentralenes tjenesteområde og bruk av bestemte farvann
  • Forskrift om kommunenes beregning og innkreving av farvannsavgift
  • Forskrift om opplysningsplikt for transportplanlegging
  • Forskrift om overtredelsesgebyr etter havne- og farvannsloven
  • Forskrift om overgangsregler ved ikraftsetting av ny lov om havner og farvann
  • Forskrift om oppheving av forskrifter gitt med hjemmel i lov 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann og lov 15. august 2014 nr. 61 om losordningen

Høringsinnspill sendes til Kystverket digitalt (org.nr. 874783242), på e-post til post@kystverket.no eller ved ordinær post.

Høringsfristen er 1. november 2019. 
Vi ber om at høringsinnspill merkes med Kystverkets referanse 2019/3381.

Siste nytt