Publisert: , Oppdatert:
- Pål Are Lilleheim

Søker nye fartøy til den kystnære oljevernberedskapen

De siste sju årene har private fartøy med stort hell utgjort deler av oljevernressursene langs kysten. Nå søker Kystverket etter nye fartøy som kan gå inn i den kystnære beredskapen. Søknadsfristen er 11. oktober.

Ordningen med Fartøy i Kystnær Beredskap (FKB) har eksistert siden 2012, og kom som følge av at Sjøfartsdirektoratet satte i kraft «Forskrift om bruk av fartøy i oljevern». Kystverket kunne da ikke lenger basere deltakelse i oljevernaksjoner på tilfeldig innleide fartøy, men måtte sørge for at vi hadde tilgang på fartøy med oljevernsertifikat.

Kystverket har derfor kontrakt med 35 mindre fartøy, som er tilknyttet de forskjellige oljeverndepotene. Dette er private båter som skal bistå Kystverket i en oljevernaksjon. Båtene har ikke eget oljevernutstyr ombord, men skal ved en eventuell aksjon benytte seg av utstyret på depotene.

Fartøyene er kvalitetssikret som velegnet til formålet, og har et trenet mannskap – lært opp av Kystverket. De er til enhver tid klar til å bidra til å verne kysten de lever av til daglig. Fartøyene deltar på øvelse tre dager per år, og får en beredskapsgodtgjørelse og betaling for øvelsene.

Hvor bra dette fungerer fikk vi spesielt se i arbeidet med å begrense forurensing etter KNM Helge Ingstad-forliset, der fire av disse fartøyene deltok. Det kom fartøy fra Bergensområdet, Karmøy og Måløy som var på kontrakt med Kystverket. Disse gjorde en uvurderlig innsats under aksjonen, med lenser, moringer og oppsamling av olje på sjøen.

Kontraktsperioden med de 35 fartøyene i kystnær beredskap er nå i ferd med å gå ut, og Kystverket skal derfor ha ei ny runde med avtaler. Disse skal være på plass 1. januar 2020.

Er dette av interesse? Her kan du lese hvordan kontraktene med fartøyene er, samt tilbudsbrev og veilder til tilbudsbrev/løsningsbeskrivelse.    

I listen under («Eksterne lenker») finner dere informasjon og utlysningene for hvert av de enkelte depotene.

Søknadsfristen er 11. oktober.

Kontaktperson
Ola Jordheim
Senioringeniør, Kystverket
E-post: ola.jordheim@kystverket.no 
Tlf: 90 51 44 75

Siste nytt