Publisert: , Oppdatert:
- Pål Are Lilleheim

Vil ha brukernes tilbakemelding på sjømerkingen

Kystverket jobber kontinuerlig med å forbedre merkingen langs kysten. Vi er avhengig av tilbakemeldinger fra sjøfarende for at merkingen skal bli best mulig. – Ved å svare på vår undersøkelse har du som bruker en unik mulighet til å forbedre din hverdag som sjøfarende, sier Per-Magne Løseth Rovde i Kystverket.

Kystverket driver en kontinuerlig prosess for å forbedre merkingen langs kysten. I dette ligger merkeprosjekter, vedlikehold og utskifting av eksisterende merker, samt nymerking. Kystverket avhengig av tilbakemeldinger fra sjøfarende i dette arbeidet.

Undersøkelsen går ut til både kystverkansatte og brukere av kysten/sjøfarende.

– Vi vil på det sterkeste oppfordrer alle i målgruppen, både de som jobber operativt og administrativt innenfor nautiske områder – med norskekysten som arbeidsplass, om å svare på undersøkelsen. I tillegg vil vi oppfordrer til å videresende lenken til andre aktuelle, slik at vi får et så godt grunnlag for forbedringer som mulig, sier seniorrådgiver Per Magne Løseth Rovde.

Svarfristen er fredag 25. oktober 2019. Resultatene presenteres på kystverket.no.

Eventuelle spørsmål om undersøkelsen kan rettes til Kystverket, ved Per-Magne Løseth Rovde

Siste nytt