Publisert: , Oppdatert:

Webinar om COSRVA

Velkommen til webinar 27. april.

I 2017 igangsatte Arktisk råds arbeidsgruppe for beredskap mot akutt forurensning (EPPR) prosjektet COSRVA (Circumpolar Oil Spill Response Viability Analysis). Dette er en analyse av muligheten for oljevernaksjoner i arktiske områder, som skal bedre forståelsen av hvordan vær- og sjøforhold i området kan hindre eller forsinke aksjoner, hvilke faktorer som er de begrensende for en oljevernaksjon gjennom året, og hvilke muligheter som finnes.

Resultatene av denne studien er nå tilgjengelig i en nettportal, som gir brukerne tilgang til resultatene for hele det sirkumpolare Arktisk og også for et spesielt område eller region.

Webinar 27. april

Vi inviterer til et webinar, mandag 27. april, for å presentere portalen. Webinaret avholdes to ganger, både klokken 10.00 (CET), og klokken 19.00 (CET). Webinaret varer i ca. én time.

Du kan melde deg på her.

Dersom du har spørsmål om prosjektet eller om webinaret kan du ta kontakt med:

Siste nytt