Publisert: , Oppdatert:

Endring av seilingsmønster ved Måløybrua 2020-2021

Vegvesenet utfører nødvendig vedlikehold på Måløybrua fra 31. juli 2020 til september 2021. Seilingshøyden vil i perioder være lavere enn normalt. Seilingsmønsteret må derfor midlertidig endres. Begrensningene vil gjelde i ett seilingsløp av gangen. 

Kystverket har opprettet en Facebookside som vil formidle oppdatert informasjon om seilingsmønstrene under Måløybrua i vedlikeholdsperioden. 

Vi ber alle som planlegger seilas i området om å holde seg oppdatert om gjeldende endringer. Vi oppfordrer derfor sjøfarende om å følge denne siden. 

Merkeplan for området i vedlikeholdsperioden:

Siste nytt