Publisert: , Oppdatert:

Mange søkere til Kystverkets nordligste sjøtrafikksentral

Kystverket har fått 123 søkere til en stilling som maritim trafikkleder ved Kystverkets nordligste sjøtrafikksentral i Vardø. Søkerne kommer fra alle landsdeler.

Kun i 2017 hadde Kystverket flere søkere til en stilling som maritim trafikkleder, da med 146 søkere. Av de som har søkt om stillingen i Vardø er majoriteten mellom 30 og 50 år, og det er søkere fra alle 11 fylker.

− Det er utrolig mange høyt kvalifiserte personer som har søkt på stillingen i Vardø, og på vegne av tilsettingsrådet ønsker jeg å takke alle som har vist interesse. Vi har en spennende og utfordrende utvelgingsprosess foran oss, sier seniorrådgiver Malin Dreijer i Kystverket.

Alle Kystverkets fem sjøtrafikksentraler er bemannet med erfarne skipsførere og overstyrmenn. For å komme med betraktningen, må utvalgte kandidater først gjennom en omfattende screening prosess, deriblant arbeidspsykologiske tester, språktester og intervjurunder. Som nyansatt vil Kystverkets nyeste tilskudd i sjøtrafikksentraltjenesten måtte gjennomføre intern kursing og godkjenning for å bli autorisert og sertifisert som maritim trafikkleder i sjøtrafikksentralens tjenesteområde.

Spennende arbeidsoppgaver

Vardø sjøtrafikksentral overvåker skipstrafikk i området definert som norsk økonomisk sone utenfor grunnlinjen fra svenskegrensen til grensen der norske og russiske økonomiske soner møtest, og dekker områdene Svalbard og Jan Mayen. Overvåkingen skjer ved hjelp av digitale systemer som radarovervåkning, skipsrapportering og det automatiske identifikasjonssystemet AIS. 
Som maritim trafikkleder ved Vardø sjøtrafikksentral blir man en del av et team på 14 trafikkledere som jobber tett sammen over lengre perioder.
‒ Vi er veldig glad for at det har vært så stor interesse for stillingen og arbeidet vi gjør. Vi har et veldig godt og profesjonelt arbeidsmiljø der vi stadig tar i bruk ny teknologi for å ivareta våre overvåkingsoppgaver. Og vi jobber tett med andre etater med ansvar innen forurensing og kyst- og havovervåkning, sier sjøtrafikksentralsjef Ståle Sveinungsen ved Vardø sjøtrafikksentral. ‒ Nå ser vi fram til å sette i gang ansettelsesprosessen i august og håper å få vedkommende på plass før årsskiftet.

Fakta

Fakta om Vardø sjøtrafikksentral

  • Etablert i 2007 som en av fem sjøtrafikksentraler i Norge.
  • Overvåker all tankskip- og annen risikotrafikk langs norskekysten og havområdene rundt Svalbard.
  • Overvåker og regulerer farvannet i tilknytning til gassterminalen på Melkøya.
  • Utstedte i 2019 over 7600 seilingsklareringer til fartøy.
  • Sjøtrafikksentralen i Vardø er samlokalisert med Analyseenheten, et tverretatlig samarbeid mellom Fiskeridirektoratet og Kystverket, som blant annet utfører sporingsanalyser på vegne av offentlige myndigheter for å avdekke ulovlige aktiviteter til sjøs.

Siste nytt