Publisert: , Oppdatert:

Vil gjøre skipstrafikken tryggere i Arktis

Kystverket har etablert en ny digital informasjonstjeneste for økt sjøsikkerhet i de nordlige havområdene.

Tjenesten ArcticInfo er gratis og gir viktig informasjon om forhold i arktiske farvann og beslutningsstøtte for sikrere seilas.

Gå til ArcticInfo her

Tjenesten inneholder informasjon om arktiske farvann som er skreddersydd for skipsfarten, og er basert på innmeldte behov. Tjenesten er spesielt rettet mot fiskebåter, cruisetrafikk og forsknings- og ekspedisjonsfartøy som går i arktiske områder.

Gjennom denne tjenesten får fartøyer tilgang til relevant informasjon om nordområdene, havområdene utenfor Norge, Island, Russland, Canada og Grønland, herunder Barentshavet og Nordsjøen. Tjenesten inkluderer kart over is, inkludert iskonsentrasjon og drivis, værvarsel, rapporteringsmuligheter til grønlandske myndigheter, samt AIS-data som gir en oversikt over andre fartøyer i området. Verktøyet kan dermed være et nyttig støtteverktøy i eventuelle krisesituasjoner.

Søk om utvidet tilgang

ArcticInfo er tilgjengelig for alle og en gratis tjeneste via BarentsWatch på https://www.barentswatch.no/arcticinfo. Med utvidet tilgang får brukeren se AIS-informasjon i hele Arktis. Brukeren kobles også til individuelle fartøy, slik at man enkelt finner fartøyet i kartet. Og hvis man seiler i grønlandsk farvann kan man gjøre skipsrapportering via tjenesten. Søknaden om utvidet tilgang behandles manuelt og er vanligvis ferdig behandlet i løpet av 1 til 2 dager.

Se søknadsskjema for utvidet tilgang her. (Du må være logget på som BarentsWatch-bruker først).

Bedre planlegging, sikkerhet og beredskap

Lave temperaturer og ekstreme værforhold, periodevis lite dagslys, begrenset kommunikasjonsmuligheter og infrastruktur, dårlig kartgrunnlag og store distanser med begrensede ressurser er noen av utfordringene som skipsfarten må forholde seg til i arktiske farvann.

‒ Økende skipstrafikk i en region med mange begrensninger og utfordringer setter større krav til planlegging, sikkerhet og beredskap. Vi har som mål å samle og tilby mest mulig viktig seilingsrelatert informasjon digitalt på ett sted. Dette gir navigatører et bedre helhetsbilde av krevende arktiske farvann. Vårt ønske er å tilby et stadig bedre verktøy som kan støtte navigatører i å ta veloverveide og trygge valg underveis, opplyser avdelingsleder Jon Leon Ervik i Kystverket.

Fartøy med begrensede kommunikasjonsmuligheter kan også laste ned tjenesten og bruke den offline. Nettjenesten lagres i nettleseren, så når man er offline så fungerer kartet på de stedene man har klikket på mens man var online.

Kystverket ønsker å bidra til redusert risiko for hendelser og ulykker som kan medføre konsekvenser for mennesker og miljø i nordområdene. Denne tjenesten er med på å tilrettelegge for brukervennlig digital informasjon til maritime aktører på sjø og land.

Vil videreutvikle ArcticInfo

‒ Tjenesten skal videreutvikles til å inkludere flere informasjonstjenester og data om arktiske farvann, sier Ervik. Et ønske her er å gi brukeren mulighet til å legge inn egne observasjoner om vær, isforhold, forurensing og dyreliv som kan deles med andre brukere i systemet.

Kystverket benytter BarentsWatch til å utvikle tjenesten for å samle, utvikle og dele informasjon om norske kyst- og havområder. Målet for tjenestene BarentsWatch lager er informasjonsdeling, både for offentlige etater, næringer og offentligheten.

- Gjennom en smidig utvikling har vi i BarentsWatch greid å ta behovene til våre brukere inn i digitale tjenester. Brukere danner grunnlaget for de systemene og løsningene vi har utviklet og skal utvikle sammen med ulike partnere. Dette er også bakteppet for arbeidet med ArcticInfo, presiserer daglig leder, Geir Schulstad.

Utvider sjøområdet

Kystverket har overtatt og videreutviklet en dansk tjeneste. ArcticInfo erstatter ArcticWeb, en digital informasjonstjeneste etablert av den danske Søfartsstyrelsen i 2013 for å tilby informasjonstjeneste for skipstrafikk i farvann utenfor Grønland. I 2018 overtok Kystverket tjenesten på etterspørsel fra danske myndigheter, og har siden den tid jobbet med å etablere en ny digital løsning som utvidet tjenestetilbudet til å også omfatte Barentshavet og Nordsjøen.

For at ArcticInfo skal bli så bra som mulig ønsker Kystverket tilbakemeldinger (ris, ros, spørsmål og ideer) fra deg som bruker tjenesten. Benytt gjerne funksjonen «Gi tilbakemelding» på nettsiden.

Kontaktpersoner:

Avdelingsleder Jon Leon Ervik, Kystverkets Senter for los og VTS
Mobil: 916 81 538, jon.leon.ervik@kystverket.no

Prosjektleder Eivind Rinde, BarentsWatch
Mobil: 906 96 094, eivind.rinde@barentswatch.no

Fakta

Fakta om ArcticInfo, versjon 1.0

 • Tjenesten er kartbasert, gratis og tilgjengelig for alle.
 • Som bruker må man registrere seg for å få tilgang.
 • I menyvalgene kan man velge forskjellige kartlag:
  • Iskant og iskonsentrasjon (drivis og fast is)
  • Værdata om vindretning og –styrke, strøm og temperatur
  • Dybdekurver som gir oversikt av havbunnens topografi
  • Opplysninger om kaiforhold
  • Oversikt over norske maritime grenser
  • Mulighet til å sende seilingsplan digitalt til grønlandske myndigheter
 • Iskant og Iskonsentrasjon blir oppdatert av Meteorologisk Institutt hver virkedag – mandag til fredag. Værstasjonene oppdateres kontinuerlig.
 • AIS-data i sanntid viser alle fartøy i arktisk farvann (posisjon, fart og kurs) – basert på myndighetsbaserte AIS-data fra ulike land.
 • Henter skipsspesifikk informasjon fra skipsregistrene NIS/NOR.
 • Gir mulighet til å redigere data om eget fartøy ‒ maksfart, isklasse, bruttotonnasje, redningskapasitet, kommunikasjonsmuligheter, og om fartøyet har helikopterdekk og lege/sykepleier om bord.
 • Viser danske navigasjonsvarsler om farer eller uregelmessigheter i farvannet.
 • Er tilgjengelig på norsk og engelsk.
 • Er tilgjengelig i dag- og nattmodus.

Siste nytt