Publisert: , Oppdatert:
- Pål Are Lilleheim

Smartbøya på Fausken leverer nyttig informasjon igjen

Smartbøya på Fausken, nord for Breisundet ved Ålesund, er nå på plass igjen. Bøya gir nyttig informasjon til sjøfarende, i tillegg til å fungere som tradisjonelt sjømerke.

Smartbøya på Fausken ble satt ut 30. oktober 2018. Siden da har den vært et hjelpemiddel for de seilende i området. Det være seg om de skulle passere eller om det var fiskere som hadde aktivitet i området. Bøya ga informasjon om forholdene i området, slik at de kunne gjøre gode sikkerhetsvurderinger og ta nødvendige hensyn. Det stod ei bøye i området tidligere, men uten sensorer. Den gamle bøya ble altså byttet ut med ei som, i tillegg til å være et seilemerke, hadde sensorer for å måle meteorologiske data.

Berget etter at den slet seg

15. september i fjor slet i midlertid bøya seg. Den drev pent og pyntelig opp i fjæra på Skjeltene, på østsiden av Lepsøyrevet. Selv om den ble berget har det likevel ikke vært mulig å sette den ut igjen – før nå. En styrketest hos leverandøren, mye dårlig vær i vinter, samt den seneste situasjonen med og Covid-19 har ført til at det tok en del lengre tid å få satt ut bøya igjen enn Kystverket hadde tenkt.

19. mai fikk Kystverket hjelp fra mannskapet på «Frøy Harvest», og bøyen kom endelig på plass igjen. Ved hjelp av ROV ble det sikra at loddet til bøya lå på samme posisjon som den forrige, og at utsettingen ellers hadde gått som planlagt.

Dermed er informasjonen igjen tilgengelig for dem som ferdes i området. Bøya oppdaterer værdata hver hele og halve time. Noe av det den registrerer er vindretning, vindstyrke (signifikant og maks), bølgehøyde (signifikant og maks), bølgeperiode, strømstyrke ved fem, 15 og 25 meters dybde, strømretning ved fem, 15 og 25 meters dybde og sjøtemperatur. Det er mulig å hente ut historikken for værdataen ei hel uke tilbake. Dermed kan informasjonen også være nyttig ved eventuelle redningsoperasjoner.

Vil utvide med mer informasjon

Senter for farled, fyr og merke i Kystverket har som mål å gjøre ytterligere data fra bøya tilgjengelig for sjøfarende og andre interessenter. De jobber sammen med Kystverkets Senter for los/VTS og BarentsWatch for å få til dette. Målet er at sjøfarende også skal kunne hente informasjonen fra bøya rett inne på sitt navigasjonsutstyr, og ikke måtte logge på PC eller en app via mobiltelefon.

På sikt ønsker Kystverket å montere på sensorer som kan registrere vannkvalitet og annen viktig informasjon om miljøet i havet. Dette kan være av interesse for aktører som oppdrettsnæringen, NVE, marinbiologer og ulike forskningsmiljøer.

Kystverket ser også på muligheten for at tilsvarende bøyer kan settes ut i andre områder langs kysten, for levering av tilsvarende data. Kystverket har fått ei ønskeliste fra Meteorologisk Institutt med ønsker om lokasjoner der lysbøyer kan bli erstattet med denne typen smartbøyer. I tillegg har de forslag til andre lokasjoner, der denne typen bøyer kan bidra til å gi et best mulig værbilde for hele kystlinjen.

Siste nytt