Publisert: , Oppdatert:

Informasjon fra Helsedirektoratet om håndtering av skip med mistenkt eller kjent smitte om bord - covid-19

I forbindelse med koronautbruddet har Helsedirektoratet sendt ut brev til alle kystkommuner, om hvordan skip med mistenkt eller kjent smitte om bord skal håndteres.

Siste nytt