Publisert: , Oppdatert:
- Lill Therese Opsahl Haugen

Ber publikum om hjelp til å rydde parafinvoks

Klumper av et gulhvit stoff dukket nylig opp på strendene langs Oslofjorden – det viste seg å være store mengder parafinvoks. Kommunene er godt i gang med å rydde opp, og ber publikum om hjelp til kartlegging av omfanget.

Kystverket ble informert om at det var observert parafinvoks på strender langs den svenske vestkysten, og på begge sider av Oslofjorden.

Mange funn
– De fleste funnene er så langt gjort i kommunene Hvaler, Fredrikstad, Moss og Færder, og antall funn øker stadig i registreringsløsningen. Det er også gjort funn syd på den dansk vestkysten, men vi har pr nå ikke informasjon om dette er den samme voksen, sier Rune Bergstrøm i Kystverkets beredskapsavdeling.

Leter etter kilden
Det er fortsatt usikkert hvor utslippet kommer fra.
– Trolig stammer det fra fartøystransport, men vi har foreløpig ingen rapporter om skipsulykker som dette kan stamme fra. Kystverket jobber videre med å spore kilden, men har enn så lenge ikke funnet relevante kilder for videre undersøkelser. Voksen er såpass ren at det kan tyde på at ikke er snakk om tankvask, men om et konkret utslipp, for eksempel ved transport i tanker, sier Bergstrøm.

Kan være skadelig
Voksen er analysert av FFI og Sintef, som sier at det er en «ren» parafinvoks med lite innhold av flyktige komponenter. Den er ikke giftig, men det anbefales å bruke hansker ved berøring og den skal selvfølgelig ikke svelges. Det er hard å ta på, og hvit/lys gulaktig i fargen.

– Selv om den ikke er direkte giftig, er det viktig å ryddet opp. Parafinvoks virker som avføringsmiddel og vil kunne ha uheldig virkning på eks. barn, fugler osv. På varme sommerdager vil den også kunne smelte, og dampe av. Innånding av gasser fra denne er skadelig for lunger. Men siden smeltepunktet er så høyt vil den ikke smelte i et menneske eller fugl om den svelges, forklarer Bergstrøm.

Akutt hendelse
På grunn av utbredelsen av påslaget, samt at det regnes som en akutt hendelse, er det Kystverket som er ansvarlig forurensningsmyndighet. De berørte kommunene har ansvaret for å få ryddet opp i utslippet, og kan siden det er en ukjent forurenser søke refusjon fra staten ved Kystverket for kostnadene.

Bør fjernes raskt
Parafinvoksen løser seg opp i mindre biter og blir etter hvert vanskeligere å rydde. Kommunene ber derfor om hjelp fra frivillige i ryddearbeidet og for å kartlegge omfanget for å få fjernet parafinvoksen så raskt som mulig. Folk oppfordres til å bruke kommunens ryddekart for å se hvor parafinvoks kan leveres for avhenting. Videre ønsker de at funn av parafinvoks registreres - dette gjøres i en egen kartløsning. 

Kystverket oppfordrer publikum til å bistå kommunene med dette arbeidet.

Informasjon fra berørte kommuner som ber om hjelp fra publikum:

Fredrikstad: Hjelp oss å rydde parafinvoks fra strendene

Hvaler: Hjelp oss å rydde parafinvoks fra strendene

Færder: Meld fra om du finner parafinvoks på stranda

Moss: Vi trenger hjelp til å registrere og rydde parafinvoks

Larvik: Meld fra om du finner parafinvoks på stranda

Oslofjordens Friluftsråd har satt i gang en parafinvoks-jakt hvor man kan være med i trekningen om en pengegave.

 Parafinvoks på strand i Østfold

Parafinvoks funnet i strandkanten i Østfold. Foto: Stig Nordaas/Kystverket

Siste nytt