Publisert: , Oppdatert:
- Lill Therese Opsahl Haugen

Byttet ut olje med plast

Nærmere to tonn plast ble fjernet da Kystverket sammen med IUA Vest-Finnmark gjennomførte en plastryddeaksjon etter samme metode som en oljevernaksjon.

Noe av bakgrunnen for plastryddeaksjonen er Årets TV-aksjon med WWF, «Et hav av muligheter» som handler om å bekjempe plastforurensing i havet. Temaet passer godt med Kystverkets visjon -  å utvikle kysten og havområdene til verdens sikreste og reneste.

Rent og sikkert hav
Hensikten med strandryddeaksjonen var å se på hvordan Kystverkets ressurser kan brukes i kampen mot plast. Etter å ha gjennomført mange oljevernaksjoner, har Kystverket en unik kompetanse når det gjelder å kartlegge, planlegge og gjennomføre opprydningsarbeid i kyst- og strandsonen.

 – Vi planla og gjennomførte derfor en ryddeaksjonen på øya Seiland utenfor Hammerfest som en øvelse på en oljevernaksjon. Da fikk Kystverket trent på dette, samtidig som vi gjorde en nyttig innsats for miljøet, forteller aktivitetsansvarlig Ketil Lorentzen på Kystverkets Beredskapssenter. 

20 kubikk (nærmere 2 tonn) med plast ble fjernet fra to viker på Seiland i aksjonen.

Gode samarbeidspartnere
Et viktig mål for Kystverket er å utvikle det viktige samspillet mellom de ulike partene i apparatet som settes i sving. Øvelsen ble derfor gjennomført i samarbeid med IUA Vest-Finnmark (Interkommunalt Utvalg mot Akutt forurensing) og en rekke frivillige fra kommunen, Redningsselskapet og Røde Kors. Flere representanter fra Senter for oljevern og marint miljø var også tilstede på plastryddeaksjonen i Finnmark.

– Vi deltok på ryddeaksjonen sammen med Kystverket for å samle erfaring med bruken av ressurser som inngår i oljevernberedskapen til strandryddeaksjoner. Aksjonen ga oss nyttig erfaring som vi vil vi ta med oss i arbeidet med å foreslå modeller for organisering av oppryddingen av marin forsøpling, sier Snorre Sklet, seniorrådgiver i Senter for Oljevern og marint miljø.

Vanskelig tilgjengelig for andre
 – Mange steder i Norge er for utilgjengelige til at frivillige mannskaper kan utføre jobben alene. Det gjelder i høyeste grad i Finnmark. Her kommer det også inn store mengder søppel fra våre nordlige havområder. Her kan Kystverkets ressurser bidra med å samle inn avfallet. I denne aksjonen benyttet vi både overvåkningsflyet (LN-KYV) for å lokalisere steder med mye plastsøppel, og oljevernfartøyet OV Skomvær under selve aksjonen, forteller Ketil. 

Høster erfaringer
Plastpelletsaksjonen etter utslippet fra Trans Carrier i Oslofjorden har vist at Kystverkets ressurser kan bidra til andre typer forurensing, og det gode samarbeidet med IUA og frivillige organisasjoner er gode erfaringer som Kystverket tar med seg videre.

Se video fra ryddeaksjonen:

Les mer om TV-aksjonen.

Siste nytt