Publisert: , Oppdatert:

Endringer i sjøtrafikkforskriften - gjelder seilas inn til Fredrikstad

Den 28. august 2020 ble det vedtatt en endring i sjøtrafikkforskriften. Endringen gjelder for farvannet inn til Fredrikstad. 

På grunn av nye kartdata som viser at det er grunnere enn antatt i området er det innført et nytt forbud mot bruk av farvannet i Østerelva. I tillegg er bestemmelsen som gjelder seilas til Melløs endret.
 
Endringen innebærer at skip med større dypgående enn 9,2 meter ikke skal bruke farvannet nord for Titanbrygga i Østerelva og at skip med større dypgående enn 4,6 meter ikke skal bruke farvannet nord av Berggrenodden. 
Endringene fremkommer i sjøtrafikkforskriften § 19a og § 25. 

Siste nytt