Publisert: , Oppdatert:

Høring av ny sjøtrafikkforskrift

Forslag til ny sjøtrafikkforskrift er nå på høring. Dagens forskrift ble gitt med hjemmel i den forrige havne- og farvannsloven av 2009. Ny havne- og farvannslov trådte i kraft 1. januar 2020. For å markere at sjøtrafikkforskriften er gitt med hjemmel i den nye loven, foreslås en ny forskrift istedenfor en endringsforskrift.

De største endringene er: 
  • Justering av tjenesteområdet til Fedje sjøtrafikksentral i øst ved Kleppestø. 
  • Krav om at all kommunikasjon i tjenesteområdene til sjøtrafikksentralene skal skje på engelsk for fartøy over 500 BT. 
  • Nytt tjenesteområde og seilingsregler på strekningen Florø-Måløy, blant annet regulering av Skatestraumen, Måløysundet, innseilingen til Gulen og farvannet øst for Nordre Nærøya.
  • Nye bestemmelser som gjelder fartøy som skal ankre i Ofotfjorden, Herjangfjorden eller Narvikbukta, blant annet regler om tildeling av ankringsplass. 
For oversikt over alle endringene, se høringsnotatet. 

Høringsnotat
Forslag til ny forskrift

Høringsinnspill sendes til Kystverket digitalt (org.nr. 874783242), på e-post til post@kystverket.no eller ved ordinær post. Alle som ønsker det kan gi innspill til høringen. 

Høringsfristen er 4. desember 2020. 

Vi ber om at høringsinnspill merkes med Kystverkets referanse 2020/7613. 

Se også Endringer i Sjøtrafikkforskriften for seilas inn til Fredrikstad

Siste nytt