Publisert: , Oppdatert:

Høring av forskrift om kommunal beredskap mot akutt forurensning

På vegne av Samferdselsdepartementet sender Kystverket forslag til forskrift om kommunal beredskap på høring. Forskriften vil erstatte forurensningsforskriften kapittel 18A om kommunal beredskap mot akutt forurensning.

Bakgrunnen for forslaget er at myndigheten til å stille krav til og følge opp den kommunale beredskapen mot akutt forurensning skal overføres fra Miljødirektoratet til Kystverket. Forslaget om ny forskrift tilsvarer i hovedsak dagens kapittel 18A i forurensningsforskriften. Vi foreslår i denne høringen nødvendige språklige tilpasninger og enkelte mindre endringer i forbindelsen med overføringen av myndighet til Kystverket.

Myndighetsoverføring som nevnt over iverksettes formelt fra ikraftsetting av ny forskrift om kommunal beredskap mot akutt forurensning.

Det bes om at eventuelle merknader til forslaget sendes til Kystverket innen 9. april 2021.

Merknader kan sendes per post til Kystverket, Serviceboks 1502, 6025 Ålesund, per e-post til post@kystverket.no eller digitalt (orgnr. 874783242).

 

Spørsmål om forskriftsforslaget kan rettes til:

Rolf Peder Lie, seniorrådgiver operasjon- og samordningsavdelingen 

Rune S. Frostvin, seniorrådgiver operasjon- og samordningsavdelingen 

 

Forslag til forskrift om kommunal beredskap.pdf

Høring av forskrift om kommunal beredskap mot akutt forurensning.pdf

 

Siste nytt