Publisert: , Oppdatert:
- Anders Røeggen

Podkast: − Offentlig data bør deles med så mange som mulig

I serien med podkaster fra Kystverket har vi nå kommet til BarentsWatch. Hør Anna Karlqvist og Heidi Beate Vang snakke om at digitalisering kommer med et stort ansvar for transparens og datakvalitet, og at det å dele informasjon bygger på tillit.

Hva er BarentsWatch, og hvorfor trenger vi det? I denne podkasten forteller Heidi Beate Vang (til venstre) og Anna Karlqvist mer om nettopp det, i samtale Silvija Seres fra Lørn.tech.

Utviklingen av digitale tjenester gir økt samarbeid mellom etater og næringsliv. Suksessen er basert på brukerretta deling av informasjon om kyst og hav.

− Men digitalisering kommer ikke gratis, det krever langsiktig investering, påpeker Heidi Beate Vang. Hun er fungerende daglig leder ved BarentsWatch.

Vang forteller videre at muligheter for vekst skapes ved at mennesker klarer å samles rundt teknologi som har et felles mål. Tilgjengeliggjøring av mer data kan bidra til å skape verdi for samfunnet som input i produksjon av nye varer og tjenester. Dette taler for at offentlig data bør deles med så mange som mulig. Noe som igjen innebærer at datakvaliteten må bli bedre, mer gjenbrukbar.

Effektivitet gjennom Felles ressursregister

I tjenesten Felles ressursregister bygger vi på at Norge har en unik frivillighet som står for mange ressurser innenfor søk og redning. Ressurser som er spredt på mange forskjellige aktører, langs en lang kyst, gir utfordringer som ikke mange andre nasjoner har.

− Vi kan møte disse utfordringene med tverretatlig samhandling og beredskap. Informasjon digitaliseres slik at eieren får muligheten til å ta ansvar for kvaliteten, og vi må tørre å dele denne informasjon effektivt og hensiktsmessig med hverandre. Slik får vi et felles situasjonsbilde og en beredskap på tvers av etater, private aktører, frivillige organisasjoner og nasjoner, forklarer Anna Karlqvist, som er prosjektleder for Felles ressursregister.

 

Siste nytt