Publisert: , Oppdatert:

Endring av seilingsmønster ved Måløybrua fra 21. juni 2021

Statens vegvesen har vedlikeholdsarbeid på Måløybrua i Kinn kommune i 2020/21. Arbeid på vestre løp vil starte fra 21. juni og pågå til 30. november 2021. For skipsfarten vil arbeidet medføre en endring i seilingsmønster og endret navigasjonsmerking fra 21. juni. 

Det vil være vakthold og lyttevakt på VHF kanal 16. Fartøy som planlegger seilas under Måløybrua bes om å ta kontakt på VHF kanal 16 ca. 10 minutter før passering for å informere om planlagt rute.

  • Østre løp: Redusert seilingshøyde til 34 meter fra og med 31. juli 2020 til og med 20. juni 2021
  • Vestre løp: Redusert seilingshøyde til 33 meter fra og med 21. juni 2021 - 30. november 2021

Kontaktinformasjon for sjøfarende:
Vakt (Holberg Shipping) kan nås på telefon 919 08 552, og via VHF kanal 16.

Merkeplan gjeldende fra og med 21. juni (bildet er klikkbart)

Berørte navigasjonsmerker ved Måløybruas vestre løp fra og med 21. juni (bildet er klikkbart)

Sjøfarende som planlegger seilas i området oppfordres til å lytte aktivt på VHF kanal 16, vise ekstra aktsomhet under seilas, og følge Kystverket på www.facebook.com/Maaloybrua for viktig informasjon om arbeidet og seilingsmønster ved Måløybrua i vedlikeholdsperioden.

Se også www.kystverket.no/maaloybrua for mer informasjon

Information in English

Siste nytt