Publisert: , Oppdatert:

Årsmeldingar og årsrapportar

Her kan ein laste ned dei til ei kvar tid nyaste årsmeldingane og årsrapportane frå Kystverket sitt virke.

Årsmelding 2019 for Kystverket:

Tidlegare årsrapportar for Kystverket:

Siste nytt