Publisert: , Oppdatert:

Norsk Fyrliste – viktig informasjon til sjøfarende

Norsk fyrliste 2018 er utgitt av Kystverket og er i salg hos Fagbokforlaget og hos bokhandlere. Den beskriver maritime navigasjonsmerker som gir lyssignaler på land og i sjøen, samt informasjon om andre hjelpemidler for navigasjon.

Fyrlista er ment å være et supplement til kart og andre hjelpemiddel som en navigatør benytter seg av i forbindelse med seilasen.

Slik kan du skaffe deg et eksemplar

Norsk Fyrliste utgis i oppdatert trykt utgave annet hvert år. 2018-utgaven har engelsk forord, ordliste og alfabetisk register.

Den kan kjøpes/bestilles hos alle bokhandlere, eller direkte fra Fagbokforlaget på tlf.: 55 38 88 38, fax: 55 38 88 39, eller e-post ordre@fagbokforlaget.no.

Nettlink: www.fagbokforlaget.no

ISBN-nummer for Norsk Fyrliste 2018 er 978-82-450-2476-0

Digital versjon

En forenklet, og kontinuerlig oppdatert versjon finnes her på kystverket.no.

Siste nytt