Publisert: , Oppdatert:

Norsk oljevernberedskap - rustet for fremtiden?

Regjeringen oppnevnte våren 2014 et utvalg som skulle vurdere hvordan teknologi,produktutvikling, industribygging og kompetanse innen norsk oljevernberedskap kunne styrkes.

Her er utvalgets utredning, som ble overlevert statsråd Kjetil Solvik-Olsen i Samferdselsdepartementet 6. februar 2015.

Beredskapsdirektør i Kystverket, Johan Marius Ly, var leder av utvalget.

Utvalget som har blitt ledet av Kystverket har bestått av representanter fra Universitetet i Nordland, UiT Norges arktiske universitet, Miljøstiftelsen Bellona, KS Kommunesektorens organisasjon, Interkommunale utvalg mot akutt forurensning (IUA), Norsk oljevernforening for operatørselskap (NOFO), Norges forskningsråd, Næringslivets hovedorganisasjon (NHO), Norsk olje og gass, Landsorganisasjonen (LO) og SINTEF.

Siste nytt