Publisert: , Oppdatert:

Undervisningsmateriell om Kystverket

Vi vil gjerne gi barn og unge innsikt i hva vi jobber med. Derfor gir vi gratis brosjyremateriell til skoleverket.

Foreløpig tilbyr vi en generell informasjon om hele etatens virkeområde,
og en egen brosjyre om vern mot akutt forurensing.

Sammen med brosjyrene, gir vi en oversikt over lenker til nettsaker og filmsnutter som kan brukes i undervisningen.

Lærere kan bestille materiellet her: Subject Aid

Skulle man ha spørsmål og bistand til undervisningsopplegg ut over dette, 
kan man kontakte:
Gro Kibsgaard-Petersen
senior kommunikasjonsrådgiver / tidl. lærer
gro.kibsgaard@kystverket.no 

Siste nytt