Publisert: , Oppdatert:

Nasjonalt senter for testing av oljevernutstyr

Kystverket jobber kontinuerlig med å videreutvikle teknologi og utstyr til bruk i bekjempelse av akutt forurensing. Uttesting av nye typer oljevernustyr er en nyttig og nødvendig del av dette arbeidet. Kystverket har testfasiliteter for oljevernutstyr. Dette tilbyr vi til norske og utenlandske utstyrsleverandører, forskningsinstitusjoner og andre aktører innen beredskap mot akutt forurensing. 

Siste nytt