Skjemaoversikt

Her samler vi Kystverkets skjema. Er det noe som savnes? Ta kontakt med webansvarlig, sveinung.nedregotten@kystverket.no

Nyhetsliste

Søknad om farledsbevis

For farledsbevis klasse 1 og 2 må navigatører søke Kystverket om farledsbevis via SafeSeaNet i forkant og gjennomgå en farledsbevisprøve med statslos(er) som sensorer. For farledsbevis klasse 3 søkes det ikke i forkant, men en assessor forestår farledsbevisprøven og leverer etter prøven sin evaluering til Kystverket.

Siste nytt