Skjemaoversikt

Her samler vi Kystverkets skjema. Er det noe som savnes? Ta kontakt med webansvarlig, sveinung.nedregotten@kystverket.no

Nyhetsliste

Søknad om farledsbevis

For farledsbevis klasse 1 og 2 må navigatører søke om farledsbevis og gjennomgå en farledsbevisprøve med statslos(er) som sensorer. For farledsbevis klasse 3 må en assessor forestå farledsbevisprøven og levere sin evaluering til Kystverket.

Siste nytt