Publisert: , Oppdatert:
- Harald Borgø

Høring om Kystverkets forslag til losavgifter og sikkerhetsavgifter for 2016

På bakgrunn av regjeringens forslag om å redusere losavgifter med 86 millioner kroner, foreslår Kystverket fullt fritak i losberedskapsavgiften for fartøy opp til 8000 bruttotonn og 100 prosent rabatt for fartøy med høy score på miljøskipsindeksen ESI, uansett fartøysstørrelse.

I tillegg foreslår Kystverket fritak for sikkerhetsavgift for fartøy under 70 meter. Den generelle justeringen av avgiftssatsene tar utgangspunkt i en lønns- og prisvekst på 2,9 prosent.

Sjøsikkerhetsdirektør Arve Dimmen i Kystverket er godt fornøyd med profilen i forslaget til avgifter for 2016 som nå sendes på høring.

Avgiftsfritak i losberedskapsavgiften for fartøy opp til 8000 bruttotonn vil styrke nærskipsfartens rammebetingelser. Miljøinsentivet i losberedskapsavgiften økes for fartøy over 8000 bruttotonn gjennom 100 prosent rabatt for fartøy med en score på 50 eller høyere på miljøskipsindeksen ESI, opplyser Dimmen.

Vi foreslår også fritak i sikkerhetsavgiften for fartøy under 70 meter, noe som forventes å gi bedre rammebetingelser for de minste fartøyene og administrative besparelser for Kystverket.

Losavgiftene økes med 2,9 prosent ved at timesatsene for bruk av los og losberedskapsavgiften (for de fartøyene som ikke får fritak) økes, mens farledsbevisavgiften forblir uendret.

I sum vil losavgiftene bli redusert med ca 12 prosent fra 2015 til 2016, ved at regjeringen har foreslått at inntektsrammen settes 86 millioner kroner lavere enn utgiftsrammen og gjennom en kostnadseffektivisering i lostjenesten.

Sikkerhetsavgiften foreslås økt med 2,1 prosent i gjennomsnitt. Utgangspunktet er generell lønns- og prisvekst på 2,9 prosent, fritak for fartøy under 70 meter som utgjør 0,7 millioner kroner og positiv utviking i resultatet fra driften av sjøtrafikksentralene.

I Oslofjorden (Horten sjøtrafikksentral) foreslås en økning på 2,2 prosent, i Grenland (Brevik sjøtrafikksentral) en økning på 3,6 prosent og for Sture og Mongstad (Fedje sjøtrafikksentral) en økning på 2,9 proent. I Rogaland (Kvitsøy sjøtrafikksentral) foreslås ingen endring for trafikken generelt, men 3,7 prosent økning for trafikken til gassterminalen på Kårstø.

Forslaget til losavgifter og sikkerhetsavgifter for 2016 har høringsfrist 4. desember 2015.

Relaterte dokumenter

Siste nytt